Styrelse

Jon Risfelt
Gunilla Asker
Stefan Gardefjord
Camilla Monefeldt Kirstein
Kia Orback Pettersson
Peder Ramel
Olof Cato
Sofia Karlsson
Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen