2021

Woman smiling

Knowit förvärvar Cybercom och bildar ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala lösningar

5 MAJ 2021

Knowit AB (publ) (“Knowit“ eller “Bolaget“) förvärvar Cybercom Intressenter AB (“Cybercom“) och skapar ett unikt kunderbjudande inom digital transformation med en mycket stark position på den nordiska marknaden. Knowits etablerade position inom systemlösningar, management consulting och digitala kundupplevelser kompletteras med ett fjärde affärsområde, Knowit Connectivity, med fokus på att möta behoven från kunder inom industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg stärks Knowits möjligheter att erbjuda digitala lösningar för samhällets hållbarhetsutmaningar.

2020

pastellmålad fasad

Knowit förvärvar Creuna och blir Nordens största digitalbyrå

22 OKT 2020

Knowit förvärvar Creuna och stärker väsentligt sin position på den nordiska marknaden. Creuna kommer att ingå i affärsområdet Knowit Experience. Bolagens kunderbjudande kompletterar varandra väl inom digitala strategier, datadriven försäljning och marknadskommunikation. Förvärvet innebär att Knowit Experience växer till cirka 900 medarbetare och antalet medarbetare i koncernen till cirka 2 600.

2019

två händer håller i varandra

Knowit förvärvar digitaliseringskonsulten Invativa

11 DEC 2019

Invativa är ett konsultbolag med specialister inom digital affärs- och tjänsteutveckling. Bolaget har ca 25 konsulter främst baserade i Göteborg, med filialer i Östersund och Sundsvall.

Knowit förvärvar specialistkompetens inom Salesforce

11 JUL 2019

Knowit Experience är en av Nordens ledande digitala byråer, med ett stort fokus och kunnande inom datadrivna kundupplevelser. Genom förvärvet av den svenska Saleforce-byrån 4front adderar vi nu ytterligare kompetens och styrka.

2018

två personer gör high five

Knowit köper digitalbyrån All Rise

11 DEC 2018

Knowit förvärvar det Stockholmsbaserade bolaget All Rise, specialister inom digital marknadsföring och datadriven analys. Knowit Experience är idag Nordens största digitala byrå med drygt 600 medarbetare och tillskottet av All Rise innebär en stärkt kompetens inom datadrivna digitala kundupplevelser.

Knowits vision, affärsidé & strategi

Vi är ett konsultbolag som stöttar våra kunder i den digitala transformationen. Vi utvecklar hållbara och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder. Vår vision, vår affärsidé, våra kärnvärden och vår strategi genomsyrar allt vi gör.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Kommunikationschef
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen