2022

Knowit förvärvar strategibyrån Marketing Clinic

20 JUNI 2022

Knowit AB (publ) förvärvar det finska bolaget Marketing Clinic, med ett gott renommé inom strategi-, varumärkes- och affärsutveckling. Marketing Clinic har ett 60-tal strategikonsulter, främst i Helsingfors, men bolaget har även verksamheter i Oslo och Stockholm. Genom förvärvet stärker Knowit sin position inom management consulting på den finska marknaden och breddar sitt erbjudande inom tillväxt- och affärsutvecklingsstrategier. Knowit har efter förvärvet drygt 450 medarbetare i Finland.

Knowit förvärvar danska IT-konsultbolaget Miracle

14 JUNI 2022

Knowit AB förvärvar Miracle, ett danskt konsultbolag med välpositionerad verksamhet inom systemutveckling, rådgivning och hög kompetens av open source plattformar. Bolaget har cirka 130 anställda med kontor i Köpenhamn, Aarhus och Aalborg. Förvärvet av Miracle innebär att Knowit får en betydligt stärkt position på den danska marknaden.

Höga kusten bron med bilar

Knowit förvärvar mjukvaruteknikbolaget Swedspot

24 MAJ 2022

Knowit AB förvärvar Swedspot, ett bolag med starkt fokus på programvaruutveckling för bilindustrin. Bolaget har cirka 40 anställda och är baserat i Göteborg samt Trollhättan. Swedspot blir ett viktigt tillskott till Knowits affärsområde Connectivity, och kompletterar befintliga erbjudanden inom embedded systems med såväl bred kompetens inom programvaruutveckling som en unik plattform med smarta tjänster för uppkopplade fordon.

2021

Knowit förvärvar design- och techbyrå i Köpenhamn

14 DEC 2021

Knowit AB (publ) förvärvar danska designbyrån 1508.dk AS och tech-byrån Strømlin ApS. Den nya verksamheten i kombination med affärsområdet Knowit Experience befintliga verksamhet i Köpenhamn och Århus blir en stark plattform för fortsatt tillväxt på den danska marknaden. Bolagens erbjudande kompletterar varandra väl och stärker Knowit Experiences erbjudande inom framför allt design, rådgivning och tech.

two people walking and talking in a park

Knowit förvärvar managementkonsulterna Capacent

1 SEPT 2021

Knowit AB (publ) förvärvar de dotterbolag inom Capacent som bedriver verksamhet inom managentkonsulting. Capacent kompletterar Knowits erbjudande med tjänster främst inom finans, prisstrategi och rörelsekapitaloptimering, och blir en del av Knowits affärsområde Insight. Knowit Insights verksamhet inom management-konsulting växer med cirka 50 medarbetare och får efter förvärvet en starkare position i Sverige och Finland med närmare 400 konsulter.

Woman smiling

Knowit förvärvar Cybercom och bildar ett nordiskt powerhouse för framtidens digitala lösningar

5 MAJ 2021

Knowit AB (publ) (“Knowit“ eller “Bolaget“) förvärvar Cybercom Intressenter AB (“Cybercom“) och skapar ett unikt kunderbjudande inom digital transformation med en mycket stark position på den nordiska marknaden. Knowits etablerade position inom systemlösningar, management consulting och digitala kundupplevelser kompletteras med ett fjärde affärsområde, Knowit Connectivity, med fokus på att möta behoven från kunder inom industri-, tech- och telekomsektorn. I tillägg stärks Knowits möjligheter att erbjuda digitala lösningar för samhällets hållbarhetsutmaningar.

2020

pastellmålad fasad

Knowit förvärvar Creuna och blir Nordens största digitalbyrå

22 OKT 2020

Knowit förvärvar Creuna och stärker väsentligt sin position på den nordiska marknaden. Creuna kommer att ingå i affärsområdet Knowit Experience. Bolagens kunderbjudande kompletterar varandra väl inom digitala strategier, datadriven försäljning och marknadskommunikation. Förvärvet innebär att Knowit Experience växer till cirka 900 medarbetare och antalet medarbetare i koncernen till cirka 2 600.

2019

två händer håller i varandra

Knowit förvärvar digitaliseringskonsulten Invativa

11 DEC 2019

Invativa är ett konsultbolag med specialister inom digital affärs- och tjänsteutveckling. Bolaget har ca 25 konsulter främst baserade i Göteborg, med filialer i Östersund och Sundsvall.

Knowit förvärvar specialistkompetens inom Salesforce

11 JUL 2019

Knowit Experience är en av Nordens ledande digitala byråer, med ett stort fokus och kunnande inom datadrivna kundupplevelser. Genom förvärvet av den svenska Saleforce-byrån 4front adderar vi nu ytterligare kompetens och styrka.

2018

två personer gör high five

Knowit köper digitalbyrån All Rise

11 DEC 2018

Knowit förvärvar det Stockholmsbaserade bolaget All Rise, specialister inom digital marknadsföring och datadriven analys. Knowit Experience är idag Nordens största digitala byrå med drygt 600 medarbetare och tillskottet av All Rise innebär en stärkt kompetens inom datadrivna digitala kundupplevelser.

Vision, strategi & affärsmodell

Vi är ett konsultbolag som stöttar företag och organisationer i den digitala transformationen. Vi utvecklar hållbara och innovativa lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för våra kunder.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen