Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit förvärvar managementkonsulterna Capacent

REGULATORISKA

Knowit AB (publ) förvärvar de dotterbolag inom Capacent som bedriver verksamhet inom managentkonsulting. Capacent kompletterar Knowits erbjudande med tjänster främst inom finans, prisstrategi och rörelsekapitaloptimering, och blir en del av Knowits affärsområde Insight. Knowit Insights verksamhet inom management-konsulting växer med cirka 50 medarbetare och får efter förvärvet en starkare position i Sverige och Finland med närmare 400 konsulter.

Efterfrågan på digitalisering är långsiktigt stark både som en effekt av förändrade kundbeteenden, men också till följd av utvecklingen av ny teknik och innovationer som ger möjlighet att utveckla smartare och mer hållbara lösningar. Knowit Insight är ett affärsområde inom Knowit med managementkonsulter som hjälper företag och organisationer att utvecklas och lyckas genom att realisera digitaliseringens fulla potential. Knowit Insight stöttar idag sina kunder specifikt inom områden som förändringsledning, strategi, nya affärsmodeller och med hög kompetens inom cybersäkerhet.

- Vi är glada över att få hälsa nya kollegor från Capacent välkomna till oss på Knowit Insight. Vi ser fram emot att tillsammans bli en ännu viktigare partner till våra kunder. Genom att kombinera Capacents seniora kompetens och starka marknadsposition inom managementkonsulting med Knowits expertis och passion för digitalisering blir vårt kunderbjudande ännu mer relevant, från strategi till genomförande, säger Carin Strindmark, affärsområdeschef Knowit Insight.

Capacent är marknadsledande inom rörelsekapitaloptimering på den svenska och finska marknaden och är även väl positionerade inom prissättningsfrågor och konsulttjänster riktade mot ekonomifunktionen i större och medelstora företag. Genom samgåendet får Knowit Insight också en starkare plattform för sitt managementkonsult-erbjudande på den finska marknaden.

Nuvarande VD för Capacent, Edvard Björkenheim, kommer att ingå i ledningsgruppen för affärsområdet Knowit Insight.

- Vi ser att våra kunder efterfrågar mer verksamhetsöverskridande projekt och lösningar med en högre grad av digitalisering. Det känns därför som ett naturligt steg att bli en del av ett större sammanhang i Knowit. Vi har en historik av att leverera bestående förändringar hos våra kunder och vi tar med oss ett arbetssätt där vi jobbar väldigt nära våra kunder. Capacent och Knowit kompletterar varandra väl och delar en decentraliserad företagskultur och vision om att skapa värde för både kunder och medarbetare. Vi ser fram emot att bli en del av Knowit som har ett starkt varumärke och är på en spännande tillväxtresa, säger Edvard Björkenheim, VD Capacent.

Förvärvet är beräknat att slutföras i månadsskiftet sept/okt och verksamheten inom Capacent kommer successivt att integreras under varumärket Knowit.

Finansiell information

  • Köpeskillingen uppgår till 155 MSEK på kassa och skuldfri basis.
  • Möjlig tilläggsköpeskilling på maximalt 30 MSEK, som kan utbetalas under andra kvartalet 2022. Tilläggsköpeskillingen är beroende av EBIT-nivån avseende 2021 i de förvärvade enheterna1).

 

Om Capacent

Capacent är ett nordiskt konsultbolag som driver förändring i syfte att förbättra företags konkurrenskraft och förmåga att skapa bestående värde. Med ett brett tjänsteerbjudande inom Management Consulting, Executive Search, Interim Management samt ledarskap och förändringsledning har Capacent idag en stark position på den nordiska marknaden. Bolaget har cirka 70 anställda i Sverige och Finland. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

---

1) De dotterbolag som ingår i förvärvet är Capacent X AB, Capacent Finance AB, Capacent Consulting AB och Capacent OY.

Christina Johansson

Head of Communications