Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Knowit förvärvar managementkonsulterna Ascend

REGULATORISKA

Knowit AB (publ) förvärvar Ascend AB och systerbolaget Ionic AB med totalt cirka 60 medarbetare i Stockholm. Bolagen blir en del av Knowits affärsområde Insight och stärker det befintliga managementerbjudandet primärt inom områdena Business Technology och Commercial Excellence. Förvärvet av Ascend och Ionic kompletterar Knowit Insights erbjudande ytterligare och bidrar till en starkare marknadsposition med sammanlagt cirka 500 konsulter i Norden.

Efterfrågan på managementkonsulting som stöttar företag i den digitala tranformationen med stöd av modern teknologi, och samtidigt inkluderar hållbarhetsaspekten är stark och växande.  Knowit Insight hjälper företag och organisationer att utvecklas och optimera sina affärsmodeller genom att stötta kunder specifikt inom områden som förändringsledning, affärsstrategi, verksamhetsutveckling, och cybersäkerhet.

- Vi är stolta och glada över att få hälsa nya kollegor från Ascend och Ionic välkomna till oss på Knowit Insight. Ascend och systerbolaget Ionic stärker både vårt varumärke och erbjudande med sin höga kompetens och starka kundrelationer. Knowits managementkonsulterbjudande och marknadsposition blir nu starkare än någonsin1) och vi blir en ännu mer relevant partner för både befintliga och nya kunder, samtidigt som vi blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Carin Strindmark, affärsområdeschef Knowit Insight.

Ascend och Ionic verkar främst inom den privata sektorn med fokus på att stötta företag att nå ökad lönsamhet och högre affärsvärde. Bolagen har etablerade och långsiktiga relationer med flera större globala kunder, som Ericsson och Sandvik och har en unik förmåga att kombinera strategi med operativ genomförandekraft. Detta i kombination med en hög kompetens inom ny teknologi, som exempelvis molnlösningar, innebär att samgåendet med Knowit skapar ett unikt och starkare erbjudande för både kunder och medarbetare.  

Ascend grundades 2014 och har sedan dess haft en stabil utveckling. Samtliga fyra grundare kvarstår i bolaget efter samgåendet med Knowit.

- Vi ser en ökad efterfrågan på managementkonsulttjänster med en nära koppling till ny teknologi. Våra kunder efterfrågar i allt högre utsträckning stöd som kombinerar teknik- och verksamhetsförståelse, med förmågan att jobba både på strategisk och operativ nivå. Vi har en tydlig ambition att fortsätta utveckla bolagen och kunna ge våra kunder ett ännu bättre stöd i deras viktigaste transformationer. Det känns därför som ett naturligt steg att bli en del av ett större sammanhang i Knowit. Ascend och Knowit kompletterar varandra väl och ligger väldigt nära varandra i kultur, värderingar och vision om att bygga ett hållbart och mänskligt samhälle. Vi ser fram emot att bli en del av Knowit som är på en spännande tillväxtresa, säger Jonas Nodler, partner och medgrundare till Ascend och Ionic. 

Förvärvet är beräknat att slutföras i månadsskiftet september/oktober och verksamheten inom Ascend och Ionic kommer successivt att integreras under varumärket Knowit.

Finansiell information

  • Köpeskillingen för bolagen2) uppgår initialt till cirka 200 MSEK på kassa och skuldfri basis.
  • Tilläggsköpeskilling kan utgå baserat på EBITDA-nivån för 2022 respektive 2023 i de förvärvade enheterna. Tilläggsköpeskillingen uppskattas till cirka 50 MSEK vilket även kommer att upptas i förvärvsbalansräkningen på tillträdesdagen.

 

 

--------------------------------

1) Knowit förvärvade Capacent i september 2021, samt Marketing Clinic i juli 2022.

2) Ascend Consulting AB och Ionic Consulting AB.

Christina Johansson

Head of Communications