Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy där ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40-60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt.

Ökad utdelning för 2022

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning uppgående till 7,50 SEK per aktie, totalt 205,6 (191,9) MSEK. I likhet med föregående år kommer utbetalningen av utdelningen att ske vid två tillfällen under året. Styrelsens förslag innebär således en utdelning om 3,75 SEK med planerad avstämningsdag den 5 maj 2023 och 3,75 SEK med planerad avstämningsdag den 16 november 2023.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen