Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy inriktad på att upprätthålla eller öka utdelningen varje år. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen de närmaste åren.

Ökad utdelning

Knowits styrelse föreslår en ökad utdelning till 7,00 (0,00) SEK per aktie, totalt 139,0 (0,00) MSEK, uppgående till 53,3 procent av resultat per aktie.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen