Utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy där ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40–60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt.

Ökad utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning uppgående till 7,00 SEK per aktie, totalt 191,9 (139,0) MSEK. I syfte att både understödja ett ökat intresse för handeln i aktien och samtidigt erhålla en jämnare likviditet under året och därmed en ökad finansiell flexibilitet, kommer utbetalningen av utdelningen framgent att ske vid två tillfällen under året. Styrelsens förslag innebär således en utdelning om 3,50 SEK med planerad avstämningsdag den 4 maj 2022 och 3,50 SEK med planerad avstämningsdag den 16 november 2022.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen