Aktienyckeltal från Knowits Årsredovisning 2021

Vid verksamhetsårets utgång var aktiekursen 375,50 (311,50) SEK per aktie vilket motsvarar ett sammanlagt börsvärde på 10 291,9 (6 121,6) MSEK.

Under året ökade aktiekursen med 20,55 procent, vilket kan jämföras med OMX Nasdaq Stockholm PI som ökade med 34,98 procent och SX10PI OMX Stockholm Technology PI som ökade med 27,59 procent.

Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den 22 november 2021 och var 399,00 (322,50) SEK medan den lägsta noterades den 26 februari 2021 och var 256,00 (110,40) SEK.

Under verksamhetsåret omsattes 11,8 (11,3) miljoner Knowit-aktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 46 544 (44 970) aktier per börsdag. Omsatt antal aktier motsvarar 42,9 (57,7) procent av totala antalet aktier vid årets utgång.

Aktien handlades på samtliga av börsens 253 handelsdagar. Det totala antalet aktieägare per den 31 december 2021 var 13 572 (13 405) stycken.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen