Aktienyckeltal från Knowits Årsredovisning 2020

Vid verksamhetsårets utgång var aktiekursen 311,50 (208,50) SEK per aktie vilket motsvarar ett sammanlagt börsvärde på 6 121,6 (4 014,4) MSEK.

Under året ökade aktiekursen med 49,4 procent, vilket kan jämföras med OMX Nasdaq Stockholm PI som ökade med 12,86 procent och OMX Nasdaq Stockholm Technology PI som ökade med 47,4 procent.

Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den 23 december 2020 och var 322,50 (224,0) SEK medan den lägsta noterades den 23 mars 2020 och var 110,40 (148,8) SEK.

Under verksamhetsåret omsattes 11,3 (9,7) miljoner Knowit-aktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 44 970 (38 813) aktier per börsdag. Omsatt antal aktier motsvarar 57,7 (50,2) procent av totala antalet aktier vid årets utgång.

Aktien handlades på samtliga av börsens 252 handelsdagar. Det totala antalet aktieägare per den 30 december 2020 var 13 405 (10 865) stycken.

Vill du veta mer?
Marie Björklund
CFO
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen