Aktienyckeltal från Knowits Årsredovisning 2022

Vid verksamhetsårets utgång var aktiekursen 203,80 (375,50) SEK per aktie vilket motsvarar ett sammanlagt börsvärde på 5 586 (10 291,9) MSEK.

Under året minskade aktiekursen med 44 procent, vilket kan jämföras med OMX Nasdaq Stockholm PI som minskade med 25 procent och OMX Stockholm Technology PI som minskade med 36 procent.

Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den 3 januari och var 375,00 (399,00) SEK medan den lägsta noterades den 26 oktober och var 196,20 (256,00) SEK.

Under verksamhetsåret omsattes 9,4 (11,8) miljoner Knowit-aktier på Stockholmsbörsen, vilket motsvarar 36 979 (46 544) aktier per börsdag. Omsatt antal aktier motsvarar 34,3 (42,9) procent av det totala antalet aktier vid årets utgång. 

Aktien handlades på samtliga av börsens 253 handelsdagar.

Vill du veta mer?
Annika Billberg
Investor Relations
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du veta mer?
Christina Johansson
Head of Communications
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen