Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

STRATEGY & COMMERCIAL

Profitability programs & management​

Vi är specialister på lönsamhetsförbättringar som bidrar till en förbättrad och hållbar lönsamhet. Vi har konsulter med branscherfarenhet som står redo att ge din organisation de bästa förutsättningarna för att uppnå resultat. Genom att analysera underliggande och kringliggande faktorer som påverkar lönsamheten kan vi stödja ditt arbete och din verksamhets insatser för att utveckla en hållbar och lönsam organisation som är redo att möta framtidens utmaningar.

Utvalda samarbeten vi är stolta över:

Slide 1 of 3

Optimering av lönsamhet

Vi är specialister på lönsamhetsförbättringar som bidrar till en förbättrad och hållbar lönsamhet. Vi har konsulter med branscherfarenhet som står redo att ge din organisation de bästa förutsättningarna för att uppnå resultat. Med oss som rådgivare får du stöd i arbetet med att utveckla en hållbar och lönsam organisation som är redo att möta framtidens utmaningar. 

Ökad lönsamhet

  • Vi samarbetar med våra kunder i deras arbete med att öka lönsamheten genom kommersiell och operativ excellens. Med en djup förståelse och bred erfarenhet av prissättning och optimering av rörelsekapital ökar vi värdeskapande och värdefångst.
  • Vi är fakta- och datadrivna och anpassar alltid teori och metoder för att passa våra kunders verksamhet. På så vis säkrar vi värdeskapande i alla aktiviteter som leder till mätbara resultat.
  • Vi har ett nära samarbete med nyckelpersoner på alla nivåer i organisationen, från styrelsen till verkstadsgolvet. Tillsammans förbättrar vi processerna som leder till önskad förändring.
  • Vi tror att värde börjar med människor. Det övergripande målet är därför alltid att bygga en kultur där värdeleverans och lönsamhet står i fokus. Det gör vi genom rätt styrning, grupputbildningar och personlig coachning.
  • Vi möjliggör hållbarhet och kontinuerlig utveckling med digitala verktyg som skapar synlighet och insikt. Övervakning av relevanta KPI:er och användning av BI-data hjälper till att sätta viktiga frågor i fokus och att stimulera åtgärder, även efter ett avslutat framgångsrikt projekt.

 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Erik Påhlson

Erbjudandeansvarig

Relaterade erbjudanden

Commercial excellence & prisstrategierInsikt och trendanalysMarknads-, kategori- och erbjudandestrategi