Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

STRATEGY & COMMERCIAL

Marknads-, kategori- och erbjudandestrategi

Med utgångspunkt i konsument, shopper samt retail definierar vi er kategori- och portföljstrategi. Vi utvecklar också unika värdeerbjudanden och innovativa koncept som driver er försäljning samt kategorin i sin helhet.

Marknadsstrategi

Tillsammans med våra kunder vill vi generera maximal marknadseffekt. I dagens allt mer komplexa värld är det viktigt att arbeta insiktsdrivet och förstå kundens behov på djupet för att kunna definiera initiativ med rätt fokus.

Vi hjälper våra kunder att identifiera, prioritera och attrahera nya kundsegment, men också att utveckla befintliga. Vi hjälper dig att formulera rätt värdeerbjudande och prioritera kanaler, kompetenser och marknadsinitiativ. Vår styrka bygger på kommersiell erfarenhet och strategisk kompetens och en förmåga att definiera strategier som kan omvandlas till konkreta handlingsplaner. Vi har en gedigen förståelse för både affärer och människor samt kombinerar strategisk höjd med kreativitet.

Vi hjälper dig med:

Kommersialisering

 • Att förstå och välja rätt målgrupp
 • Utveckla värdeerbjudande och koncept som särskiljer sig på ett meningsfullt sätt
 • Välja rätt marknadsföringsstrategi
 • Välja den mest effektiva go-to-market strategin

Framtidssäkrad kommersiell organisation

 • Fastställa en gemensam riktning och leda förändringen på ett engagerande sätt
 • Utveckla en datadriven och agil organisation
 • Koordinera sälj- och marknadsföringsaktiviteter
 • Utveckla rätt kompetenser som uppfyller marknadens krav
""
""

Kategoristrategi och erbjudandeutveckling

Tillsammans med leverantörerna skapar vi ett starkare konsumenterbjudande utifrån ett kategoriperspektiv. Med utgångspunkt i konsument, shopper och retail definierar och utvecklar vi unika värdeerbjudanden och innovativa koncept som både driver er försäljning och kategorin i sin helhet och därmed stärker relationen med detaljisten. Vi fokuserar bland annat på att hjälpa er navigera i det nya detaljhandelslandskapet samt att upprätta tydliga kanalstrategier för fysisk, online och direkt till slutkund (D2C). Våra metoder och arbetssätt ligger i framkant och bland våra kunder finns många av de ledande varumärkena inom FMCG på den nordiska marknaden, speciellt inom dagligvaruhandel och food service.

Vi hjälper dig med:

 • Kategorianalys
 • Kategorivision och strategi
 • Kategoriguide och kategoriplan
 • Gapanalys
 • Portföljutveckling och sortimentsstrategi
 • Innovationsstrategi
 • Konceptutveckling
 • Prisstrategi
 • Kanal- och kundstrategi

 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Katarina Jerndahl

Erbjudandeansvarig

Relaterade erbjudanden

Profitability programs & management​Commercial excellence & prisstrategierInsikt och trendanalys