Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

MANAGEMENT CONSULTING

Strategy & commercial

Behöver du en ny strategi för att öka din lönsamhet eller prissättning samtidigt som du bemöter dina kunders ständigt stigande krav? Är du i behov av nya insikter, trendanalyser eller strategier för marknad, kategori eller erbjudande? Knowits managementkonsulter guidar dig i hur du möter den nya digitala verkligheten.

Profitability programs & management​

Vi är specialister på lönsamhetsförbättringar som bidrar till en förbättrad och hållbar lönsamhet. Vi har konsulter med branscherfarenhet som står redo att ge din organisation de bästa förutsättningarna för att uppnå resultat. Med oss som rådgivare får du stöd i arbetet med att utveckla en hållbar och lönsam organisation som är redo att möta framtidens utmaningar.

Profitability programs & management​

Commercial excellence & prisstrategier

Prissättningen är en utmärkt hävstång för att öka ett företags lönsamhet utan stora investeringar. Att optimera ett företags prissättningsstrategi handlar om att förstå de underliggande drivkrafterna för kundvärde och att vara uppmärksam på detaljerna i villkor, mål och KPI:er. Detta uppnås genom att använda faktabaserade insikter och metoder och utmana tidigare etablerade myter och metoder. Vi tillämpar företagsövergripande helhetssyn som inkluderar alla kommersiella aspekter.

Commercial excellence & prisstrategier

""
""

Insikt och trendanalys

Insikter och trendanalys är våra nyckelkompetenser och finns inbäddat i våra tillväxt- och varumärkesstrategier. Med insikter och trendanalys blir er verksamhet och ert varumärke motståndskraftiga, ständigt relevanta och tillgodoser kundernas föränderliga behov. På så vis kan ni ligga steget före i konkurrensen.

Insikt och trendanalys

Marknads-, kategori- och erbjudandestrategi

Tillsammans med våra kunder eftersträvar vi maximal positiv påverkan. I dagens komplexa värld innebär detta att, genom att verkligen förstå kundernas behov på djupet, hitta rätt fokus och definiera initiativ utifrån detta. Med utgångspunkt i konsument, shopper samt retail definierar och utvecklar vi unika värdeerbjudanden och innovativa koncept som driver er försäljning samt kategorin i sin helhet. Det i sin tur stärker relationen med detaljisten.

Marknads-, kategori- och erbjudandestrategi

 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Carin Strindmark

Affärsområdeschef Knowit Insight

Relaterade erbjudanden

Operational ExcellenceBusiness transformation & techOrganisation & ledarskapCybersäkerhet & juridik