Marknadsstrategi

Tillsammans med våra kunder vill vi generera maximal marknadseffekt. I dagens allt mer komplexa värld är det viktigt att arbeta insiktsdrivet och förstå kundens behov på djupet för att kunna definiera initiativ med rätt fokus.

Vi hjälper våra kunder att både identifiera och attrahera nya kundsegment, men också att utveckla befintliga. Vi hjälper dig att formulera rätt värdeerbjudande och prioritera kanaler, kompetenser och marknadsinitiativ. Vår styrka bygger på kommersiell erfarenhet och strategisk kompetens och en förmåga att definiera strategier som kan omvandlas till konkreta handlingsplaner. Vi har en genuin förståelse för både affärer och människor samt kombinerar strategisk höjd med kreativitet.

Vi kan hjälpa dig med:

Kommersialisering

 • Att förstå och välja rätt målgrupp
 • Utveckla värdeerbjudande och koncept som särskiljer sig på ett meningsfullt sätt
 • Välja rätt marknadsföringsstrategi
 • Välja den mest effektiva go-to-market strategin

Framtidssäkrad kommersiell organisation

 • Fastställa en gemensam riktning och leda förändringen på ett engagerande sätt
 • Utveckla en datadriven och agil organisation
 • Koordinera sälj- och marknadsföringsaktiviteter
 • Utveckla rätt kompetenser som uppfyller marknadens krav

Kategoristrategi och erbjudandeutveckling

Tillsammans med leverantörerna skapar vi ett starkare konsumenterbjudande utifrån ett kategoriperspektiv. Med utgångspunkt i konsument, shopper och retail definierar och utvecklar vi unika värdeerbjudanden och innovativa koncept som både driver er försäljning och kategorin i sin helhet och därmed stärker relationen med detaljisten. Vi fokuserar bland annat på att hjälpa er navigera i det nya detaljhandelslandskapet samt att upprätta tydliga kanalstrategier för fysisk, online och direkt till slutkund (D2C). Våra metoder och arbetssätt ligger i framkant och bland våra kunder finns många av de ledande varumärkena inom FMCG på den nordiska marknaden, speciellt inom dagligvaruhandel och food service.

Vi hjälper er med:

 • Kategorianalys
 • Kategorivision och strategi
 • Kategoriguide och kategoriplan
 • Gapanalys
 • Portföljutveckling och sortimentsstrategi
 • Innovationsstrategi
 • Konceptutveckling
 • Prisstrategi
 • Kanal- och kundstrategi
Kontakta oss
Katarina Jerndahl
Erbjudandeansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen