""

Digital HR

Idag behöver en HR-funktion inte bara förhålla sig till den digitala omställningen utan också vara aktiv i den. För att verkligen ta tillvara på digitaliseringens möjligheter med nya lösningar och mer effektiva arbetssätt är det viktigt att både förstå och kunna navigera sig fram på den nya arenan.

Med vår workshop om digital HR inspirerar vi till att aktivt arbeta med att digitalisera HR-arbetet. Vi diskuterar HR:s roll, trender och goda exempel från andra verksamheter, samt ger er råd för att lyckas med er digitaliseringsresa.

""

Nyttovärdering

Förståelsen för vad ett digitaliseringsprojekt innebär och kan föra med sig är avgörande för verksamheter. En nyttovärdering, även kallat business case, möjliggör affärsdrivna dialoger och ger er ett gott underlag för jämförelse, prioritering, välgrundade investeringsbeslut och uppföljning.

Tillsammans under denna workshop identifierar vi verksamhetens nuläge och guidar er i ert fortsatta arbete med att jämföra nyttan med kostnaden för era HR-investeringar, med målet att ni ska få ut maximal verksamhetsnytta för varje investerad krona.

""

Automatisering av HR

Dra ner på den manuella hanteringen med formulär och exporter från Excel – låt en robot sköta detta istället. Dagens automatiseringslösningar ger minskad administration och högre effektivitet‚ samtidigt som du får större utrymme i vardagen för kreativitet och strategiska frågeställningar.

Under denna workshop går vi igenom RPA och andra lösningar, samt hur ni kan dra nytta av dessa för att automatisera er verksamhet.

""

Onboarding

Medarbetare är er viktigaste resurs, både idag och imorgon. En välfungerande och uppskattad onboardingprocess ger er en bra grund för att era medarbetare ska trivas, må bra, vara lojala och stanna kvar längre.

Tillsammans under en workshop djupdyker vi i er onboardingprocess för att identifiera vilka delar ni behöver utveckla för att ge era medarbetare en onboarding av högsta klass.

""

Digital arbetsmiljö

Idag arbetar många av oss alltmer digitalt, med större och mer komplexa systemlandskap. Distansarbete blir också vanligare, och ställer krav på nya beteenden och anpassat ledarskap. Många system och en förändrad arbetsmiljö kan skapa stress och otrygghet, med försämrade resultat som följd.

Att medarbetare mår bra är avgörande för en verksamhet. Under denna workshop hittar vi ett läge som skapar rätt förutsättningar både för dina medarbetare och verksamheten.

""

HR-teknologi

Står ni inför ett verktyg- eller systemköp och behöver råd kring upphandlingen? Vill ni få bättre koll på vad som finns på marknaden för HR-teknologi?

Vi strävar alltid efter att digitala stöd ska underlätta för medarbetarna och kännas som en naturlig del av verksamheten. Denna workshop tar därför utgångspunkt i hur er organisation och ert systemlandskap ser ut idag. Vi går tillsammans igenom hur marknaden ser ut, vilka trender vi ser, olika utmaningar och framgångsfaktorer. Allt för att hitta en lösning som passar just er.

""

Medarbetarresa

Att kartlägga en medarbetares upplevelse och resa i organisationen, så kallad employee journey mapping, ger er goda insikter i vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas till det bättre. Under denna workshop fokuserar vi på tjänstedesign och introducerar begreppet design thinking, en metodik som ni får utforska tillsammans med oss.

Vi diskuterar systemstöd, vikten av kontinuerlig mätning, identifierar olika användargrupper inom er verksamhet och ni får testa på grunderna i hur man mappar en medarbetarresa.

Vill du veta mer?

Vi bistår med workshopledare, erfarenheter och verktyg. Räkna med att en workshop tar ungefär 3–4 timmar. Workshopen innehåller alltid en inspirationsdel och praktiska övningar, och kan genomföras antingen fysiskt eller digitalt. Låter det intressant? Hör gärna av dig.

Kontakta oss
Charlotte Birgander
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen