förstoringsglas

Aktuella workshops

Våra workshopledare har många års erfarenhet av att arbeta inom HR och lön i den offentliga och privata sektorn. Från workshopen får du med dig kursmaterial, metoder och verktyg som du och ditt team kan arbeta vidare med. Antalet deltagare är flexibelt. Våra workshops kan hållas digitalt, på ditt kontor eller hos oss. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar och coachning.

""

Digital HR

Idag behöver en HR-funktion inte bara förhålla sig till den digitala omställningen utan också vara aktiv i den, kanske till och med leda den. För att verkligen ta tillvara på digitaliseringens möjligheter med nya lösningar och mer effektiva arbetssätt är det viktigt att både förstå och kunna navigera sig fram på den nya arenan.

Med vår workshop om digital HR inspirerar vi till att aktivt arbeta med att digitalisera HR-arbetet. Vi diskuterar HR:s roll och förmågor samt trender och goda exempel från andra verksamheter. Vi ger er råd för att lyckas med er digitaliseringsresa och förändringsledning av den.

Vi kan också stötta er i hela arbetet med vision och färdplan och önskar ni coaching under digitaliseringsresan så bistår vi gärna.

""

HR design thinking & medarbetarresor

Att kartlägga en medarbetares upplevelse och resa i organisationen, så kallade medarbetarresor (Employee journey mapping), ger er goda insikter i vad som gör skillnad för medarbetaren, vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas till det bättre. Utfallet av medarbetarresan ger ett utmärkt stöd till er digitaliseringsresa. I arbetet med medarbetarresor utgår man från metodiken HR design thinking.

Kompetens inom HR design thinking är en viktig komponent för att kunna skapa än mer värdeskapande HR tjänster.

Vi kan genomföra medarbetarresor tillsammans med grupper hos er eller lära er metodiken för HR design thinking, så att ni framöver tillsammans med chefer och medarbetare kan utveckla era tjänster och digitala verktyg på bästa sätt.

HR möter IT

I den digitaliseringsresa som många just nu befinner sig i, är samarbetet mellan HR och IT en hygienfaktor för att resan ska bli lyckad. Ett bra samarbete mellan funktionerna behöver etableras tidigt för att skapa ett så smidigt och framgångsrikt arbete som möjligt.

Vi kan i workshopform eller med coaching ge er stöd och råd kring hur gapet mellan HR och IT kan minskas. Vi genomför diskussionsövningar med fokus på att skapa samsyn, etablera nya samarbeten och arbetssätt. Begrepp definieras, vi reder ut oklarheter, tittar på era nuvarande processer och samarbetsformer för att på så sätt skapa en plan för ett utvecklat samarbete framåt.

Agil HR

Agilt kan översättas med förmågan att röra sig snabbt och enkelt. För att en organisation ska vara agil är det viktigt att ta tillvara på de möjligheter som finns. Vi måste skapa ett mindset och ett arbetssätt där vi använder den kraft och potential som finns hos medarbetare.

I många organisationer pågår agila transformationer – ofta med syfte att röra sig snabbt och anpassningsbart. Men vad innebär agilt?

Under en halvdags workshop beskriver vi grunderna i hur ett agilt mindset och arbetssätt fungerar, där vi blandar teori och praktik samt avsätter tid till frågor och diskussion.

Vägen till ett lyckat implementationsprojekt

Att genomföra ett implementationsprojekt av ett systemstöd, exempelvis HR- eller ett lönesystem, kräver både tid och resurser. För att lyckas krävs ett noga förberett projekt, engagerade resurser, definierade beslutsprocesser, förståelse för vikten av det förändringsarbete som krävs och även en del processarbete.

I workshopform går vi igenom vad som är viktigt att tänka på inför, under och efter ett genomförandeprojekt. Vilka roller ni behöver ha med och viktiga parametrar för att lyckas och få ut maximalt av lösningen ni ska implementera.

""

Automatisering av HR & löneprocesser

Dra ner på den manuella hanteringen med formulär och exporter från Excel – låt en robot sköta detta istället. Dagens automatiseringslösningar ger minskad administration och högre effektivitet‚ samtidigt som du får större utrymme i vardagen för kreativitet och strategiska frågeställningar.

Vi kan stötta er i arbetet med att definiera processer som är lämpliga att automatisera eller i workshopform ge er inspiration kring robotic process automation (RPA) och andra lösningar, samt hur ni kan dra nytta av dessa för att automatisera er verksamhet.

""

Digital arbetsmiljö

Idag arbetar många av oss alltmer digitalt, med större och mer komplexa systemlandskap. För många är distansarbete vardag och det ställer krav på nya beteenden och anpassat ledarskap. Många system och en förändrad arbetsmiljö kan skapa stress och otrygghet, med försämrade resultat som följd.

Att medarbetare mår bra är avgörande för en verksamhet, och därför finns det förväntningar på att HR ska arbeta aktivt med den digitala arbetsmiljön och medarbetarupplevelsen. Under denna workshop använder vi oss av metoden HR design thinking för att skapa rätt förutsättningar både för dina medarbetare och verksamheten. Vi kan även stötta er i att lägga upp strategin för den digitala arbetsmiljön och arbetet med medarbetarupplevelsen.

Kontakta oss
Anja Gingnell
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen