Lönechefsnätverk

Knowits lönechefsnätverk är ett exklusivt nätverk för dig som jobbar som lönechef. I en liten grupp där personligt engagemang och sekretess värderas högt får du möjlighet att ta del av andras erfarenheter samtidigt som du själv delar med dig och får input på dina frågeställningar.

Att komma ifrån det vardagliga arbetet gör att du får distans och kan se på problem eller möjligheter med nytt perspektiv. Att ta del av andras erfarenheter samtidigt som du delar med dig av dina egna och skapar relationer ger ett mervärde både för dig själv och din organisation.

Nätverket bygger på att du är delaktig i diskussionerna. Ämnena bestäms av gruppen. Kompetenta och erfarna specialister från Knowit leder nätverket och kommer med inspel som exempelvis miniföreläsningar för att ge input till diskussionen.

Nätverket tar upp frågor som exempelvis kompetensutveckling, löneutveckling, gränssnitt mellan Ekonomi/HR/Lön, servicenivåer och servicenivåavtal, roller i det löneadministrativa arbetet, effektivare processer och arbetssätt, intern kontroll och säkerhet, beställarkompetens och mycket mera.

Vill du diskutera utmaningarna det innebär att leverera lönetjänster, samt få kollegors perspektiv och få ta del av erfarenheter från andra företag/organisationer? Då är detta ett nätverk för dig!

  

"En fantastisk möjlighet till kompetensutveckling, varje träff ger mig ny energi. Intressanta diskussioner med andra lönechefer som ger mig nya perspektiv som jag har nytta av i min roll som lönechef. Ett fantastiskt nätverk!”

Ann-Kristin Larsson, Lönechef / Head of payroll office på Max Burgers AB

 

Information om nätverket

Träffar: Fem per år 
Var: Hos Knowit, Sveavägen 20 i Stockholm
Kostnad: 9 500 kr per år (inkl. lunch och fika)
Anmälan:
För att anmäla dig, digitalhr@knowit.se. Du får gärna kortfattat beskriva vilka förväntningar du har på nätverket.

När vi har mottagit din anmälan kommer du inom kort att få ett mail med ytterligare information. 

Till toppen