""

Digitalisering inom HR & lön – så kan vi hjälpa dig

Vi hjälper avdelningar för HR och lön under hela digitaliseringsprocessen och står alltid på er sida att hitta de allra bästa lösningarna som ger önskvärda effekter i verksamheten. Vårt leverantörsoberoende är vår ledstjärna och vi anpassar våra tjänster efter er organisations specifika behov.

Vi kan ge stöd i olika skeden av er digitaliseringsresa. Ibland behövs det stöd i ett tidigt skede för att lägga strategin eller planen framåt, ibland för att upphandla eller implementera ett nytt systemstöd. Om ni har kommit en bit på vägen i er digitaliseringsresa kan ni behöva stöd för att optimera processer, tjänster, organisation eller systemstöd för att få än större genomslag med er investering eller digitaliseringsresa.

Genom att kombinera strategisk förmåga med passion för teknik och kreativa lösningar skapar vi digitala möjligheter och långsiktigt värde.

Samtliga av våra konsulter har erfarenhet från leverantörsledet och/eller funktionsområdet human resources och löneadministration.

Nedan ser ni ett urval av våra vanligaste tjänster:

  • HRIT strategi – Lägg planen för den framtida digitaliseringsresan
  • Behovsanalys – Era specifika behov med ett utifrån och in perspektiv
  • Marknadsanalys och upphandling - rätt systemstöd för just er organisation
  • Stöd vid implementation av nya systemstöd
  • Optimering av systemlandskap, tjänster, arkitektur, processer, förvaltnings- och utvecklingsorganisation etc.

 

Vi är er partner på hela digitaliseringsresan. Med fokus på långsiktighet och hållbarhet vill vi göra HR och Lön till hjältar.

Digital HR - engagemang, automatisering, digitalisering och analytics

Förstärk er digitala potential

Utifrån era mål och visioner etablerar vi en HR- och löneorganisation som möter verksamhetens behov. Vid byte av HR-system får du rådgivning för rätt prioriteringar. Tillsammans ser vi över era processer, arbetssätt, metoder och tittar närmare på hur er digitala potential kan förstärkas.

Våra konsulter är bland de mest anlitade föredragshållarna inom HR, och vi håller såväl öppna som företagsinterna utbildningar och workshops.

Vi erbjuder också flertalet HR-nätverk där du regelbundet får möjlighet att träffa personer inom ditt yrkesområde från olika organisationer och branscher. Här ligger fokus på reflektion, utbyte av erfarenheter, personlig utveckling och att hitta nya samarbetsformer.

Digitala HR-lösningar

Undrar du vilka digitala verktyg det finns på marknaden som stödjer processer kopplade till HR och lön? Då har du kommit rätt!

I vår översikt av digitala HR-lösningar kan du söka på ett stort antal leverantörer, och efter specifik eller kombinerad funktionalitet. Var inte orolig om du mot förmodan saknar något – listan uppdateras kontinuerligt med nya leverantörer, verktyg och funktionalitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om vad vi gör, våra utbildningar och seminarier, och vad som händer inom digitaliseringen för HR och lön? Fyll i din e-postadress nedan för att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Kontakta oss
Anja Gingnell
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen