Managing Quality

Vi ser ett stort behov av nya sätt att tänka kring kvalitetsledning och kvalitetssäkring. För oss är kvalitet mycket mer än checklistor och processer. Det handlar om allt som påverkar organisationens förmåga att leverera en högklassig produkt eller tjänst till kunden. 

Våra managementkonsulter arbetar med relevanta branschstandarder och processramverk. Vi kan säkerställa att dina kvalitetsmål följer best practice och går i linje med din organisations specifika behov.

Quality Culture

En vanlig uppfattning är att organisationer som har perfekta processer och utpekat kvalitetsansvar levererar en högre produktkvalitet. Detta är viktiga och nödvändiga förutsättningar, men för att uppnå en kvalitetskultur på riktigt behöver vi lyfta oss ytterligare en nivå. Kvalitet måste genomsyra hela organisationen. Tillsammans med dig kan vi på Knowit se till att kvalitet blir en del av er företagskultur.

Process Improvement

Att rita processkartan är inte det svåra jobbet. För att nya processer och arbetssätt ska fungera effektivt krävs ett aktivt arbete med människorna i organisationen.

Knowits kunniga konsulter hjälper till med kartläggning av nuläget, prioritering och vidareutveckling av nyckelprocesser samt utbildning och förankring i organisationen.

Quality Coaching

Ofta handlar det om att handgripligen visa vägen när det gäller att införa och följa nya processer och rutiner.

Vi tar gärna en operativ roll som kvalitetscoach i ett projekt. Där kan vi stötta projektteamet att både göra det som man sagt att man ska göra, flagga när något inte funkar och föreslå förbättringar.

Supplier Management

Har du någonsin haft en leverantör som inte levererat det som förväntats av dem? Knowits managementkonsulter har lång erfarenhet av att arbeta med leverantörer, inom områden som upphandling, processförbättring, audits och assessments.

Vi hjälper dig att kvalitetssäkra dina leverantörer, både i upphandligsfasen och under arbetets gång.

Audits and assessments

Ibland krävs oberoende granskning av ett projekt eller en organisation. Det kan vara på grund av externa och/eller interna krav eller önskemål. Denna granskning kallas ofta audit eller assessment.

En audit kan exempelvis syfta till att få reda på hur väl man följer sin egendefinierade metod, eller hur man mäter sig med best practice inom branschen.

Många av våra kunder som gått över till ett agilt arbetssätt, vill veta om de fortfarande håller måttet kvalitetsmässigt. Vissa har kunder som kräver att en viss standard efterlevs.

Kontakta oss
Teresa Thorsson
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen