Varför Optimizely?

Optimizelys lösning är automatiskt skalbar, global och binder ihop e-handel och digital marknadsföring vilket gör att du kan skapa unika digitala kundupplevelser med mätbara affärsresultat. Genom en unik kombination av innehålls-, och produktinformation samt AI-baserad personalisering av kundresor – samlat på en plattform – skapas fantastiska köpupplevelser för dina kunder.

Träffsäker personaliseringsmotor – ökad försäljning

Optimizely har stöd för AI och Machine Learning som analyserar kundens besöksbeteende och presenterar det mest relevanta innehållet i realtid. Det ger dig en mer träffsäker personaliseringsmotor, vilket höjer konverteringsgraden och snittvärdet – som i sin tur ökar din försäljning.

Framgångsrik e-handel genom segmentering

Framgångsrik e-handel hanterar både innehåll- och produktinformation på ett effektivt sätt. Men det är också viktigt att innehåll och kampanjer riktas till rätt målgrupper. Optimizely ger stöd att segmentera på kunddata (för inloggade kunder), företagstillhörighet, orderhistorik samt olika attribut som styr beteende (även för oinloggade besökare).

Integration med externa system

Optimizely integreras enkelt mot externa system. Här finns stöd för exempelvis marketing automation, sökning, PIM, Knowit Pulse for inRiver och betalningar med Optimizelys service-API. Det är även möjligt att sömlöst integrera mot Microsoft Dynamics 360 för kortast time-to-market för unified commerce. Vi hjälper dig med implementation och anpassning av lösningen utifrån design, funktioner och integrationer.

Knowit är Premium Platinum Partner

På Knowit har vi genom ett långt samarbete med Optimizely utvecklat en mycket hög kompetens inom deras ekossystem. Vi har med hjälp av försäljning, framgångsrikt implementerade projekt och antalet certifierade utvecklare nått den allra högsta partnerskapsnivån – Premium Platinum Partner. Detta är vi ensamma om i Europa! Vi ligger i framkant när det gäller den senaste tekniken och erbjuder tillsammans med Optimizely effektiva och datadrivna marknadsföringsplattformar till våra kunder.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen