Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Knowits ramavtal med Kammarkollegiet och Adda

Knowit har ramavtal med Adda Inköpscentral och flera ramavtal med Statens inköpscentral – Kammarkollegiet. Här kan du se vilka ramavtalen är, hur man som avropsberättigad enhet avropar och hur man ansöker för att bli godkänd underleverantör.

Logotyper

Ramavtal för offentlig sektor

Knowit har ramavtal med Adda inköpcentral och flera ramavtal med Kammarkollegiet - Statens inköpscentral. Med dessa ramavtal kan stora delar av offentlig sektor på ett enkelt sätt avropa tjänster av trovärdiga leverantörer. Avropen sker vanligen med förnyad konkurrensutsättning som ger ett marknadspris.

Bli godkänd underleverantör till Knowit

Att avropa på Kammarkollegiets ramavtal


Kammarkollegiet - Programvaror och tjänster

Knowit är leverantör på ramavtalet Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning under Kammarkollegiet. Ramavtalen omfattar Programvaror, Molntjänster och tillhörande Konsulttjänster, bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling.  

Kammarkollegiet - Programvaror och tjänster

Kammarkollegiet - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

Knowit & Precio Fishbone Public IT AB är leverantör på fyra ramavtalsområden inom IT-konsulttjänster-Resurskonsulter 2020 under Kammarkollegiet: IT-konsultlösningar, Ledning av IT-projekt, Verksamhetens IT-behov och Säkerhet i IT och IT-projekt. 

Med resurskonsult avses en konsult som utgör en resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag, som arbetsleds av avropande myndighet.

Kammarkollegiet - IT-konsulttjänster Resurskonsulter

ADDA IT-konsulttjänster 2021

Addas ramavtal IT-konsulttjänster 2021 är mycket brett och omfattar alla vanliga kompetensområden IT-konsulttjänster i alla vanliga leveransvformer. Avropsberättigade är Kommuner, Kommunala bolag och Regioner. Ramavtalet ska tillgodose tillfälliga behov och behov över längre tid, resursuppdrag och projektuppdrag, enkla och komplexa tjänster, Operativa och strategiska tjänster.

Ansök