Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

IT-konsulttjänster - Resurskonsulter 2020: IT-konsultlösningar, Ledning av IT-projekt, Verksamhetens IT-behov och Säkerhet i IT och IT-projekt

Kammarkollegiets ramavtal inom IT-konsulttjänster- Resurskonsulter används när du behöver resursförstärkning, i ett visst projekt eller till ett visst uppdrag där resurskonsulten arbetsleds av den avropande verksamheten. Knowit har tillsammans med Precio Fishbone fyra ramavtal inom resurskonsultområdet.

Logotyper: Kammarkollegiet ramavtal sigill, Preciso Fishbone, Knowit

Bli godkänd underleverantör på IT-konsulttjänster

IT-konsultlösningar

Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsulttjänster - IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom samtliga kompetensområden inom IT-konsulttjänster. Ramavtalet kan nyttjas vid avrop som omfattar minst två  konsulter med olika kompetenser, t.ex. när du behöver bemmana ett tvärfunktionellt team.

Konsulterna ska återfinnas inom minst två delområden. De olika delområdena är:

 1. Verksamhetens IT-behov: Verksamhetsutveckling, Krav, Användarbarhet och Tillgänglighet
 2. Ledning av IT-projekt: Projektledning och Styrning
 3. Säkerhet i IT och IT-projekt: IT-säkerhet
 4. Arkitektur och utveckling: Systemutveckling, Systemförvaltning, Arkitektur och Test

 

Exempel på tjänster: 

 • Kravhanterare/Kravanalytiker
 • Användbarhetsdesigner/UX-designer
 • Förvaltningsledare
 • Projektledare
 • IT-säkerhetsanalytiker/IT-säkerhetsstrateg
 • IT-säkerhetstekniker
 • Systemutvecklare
 • Testare

 


Ledning av IT-projekt

Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsulttjänster-Ledning av IT-projekt omfattar olika typer av konsulttjänster inom ledning och styrning med anknytning till IT.

 

Exempel på tjänster:

 • Projektledare
 • Agil coach
 • IT-controller
 • Förvaltningsledare

    


Verksamhetens IT-behov

Kammarkolleigets ramavtal IT-konsulttjänster-Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet.

 

Exempel på tjänster:

 • Användbarhetsdesign/UX-designer
 • Kravhantering och Kravanalys
 • Metodstöd och Modelleringsledning
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Webbdesign
 • Verksamhetsanalys och Verksamhetsutveckling 

Säkerhet i IT och IT-projekt 

Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsulttjänster - Säkerhet i IT och IT-projekt omfattar konsulttjänster och kompetenser inom IT-säkerhet, informationssäkerhetsexpertis, IT-säkerhetsanalys/IT-säkerhetsstrategi samt IT-säkerhetsteknik.

 

Exempel på tjänster: 

 • Informationssäkerhetsexpert
 • IT-säkerhetsanalytiker