Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Bli godkänd underleverantör på Kammarkollegiets ramavtal IT-konsulttjänster

Logotyper: Kammarkollegiet ramavtal sigill, Preciso Fishbone, Knowit

Tillsammans blir vi starkare

Knowit & Precio Fishbone Public IT AB har en välkomnande partnerstrategi. Tillsammans breddar vi vår leveransförmåga så att vi kan möta kundernas behov. Vi strävar efter att vara transparenta mot våra underleverantörer, att förmedla ut avropsförfrågningarna snabbt och att få ett gott och nära samarbete med vårt nätverk av fantastiska entreprenörer och makers. Vi är övertygade om att allt detta är en framgångsfaktor som gynnar både oss, våra underleverantörer och - framför allt - våra kunder!

För att få leverera på ramavtalet IT-konsulttjänster krävs att ni blir godkänd underleverantör utifrån Kammarkollegiets krav. För att bli godkänd som underleverantör krävs därför en initial insats från er och ett godkännande av oss som ramavtalsleverantör.

Vår avtalspart för ramavtalet IT-konsulttjänster heter Knowit & Precio Fishbone Public IT AB (KPF) Detta bolag skapades av Knowit tillsammans med Precio Fishbone AB för detta ramavtal.

Instruktionerna nedan leder fram till ett samarbetsavtal enligt back-to-back-princip. Detta samarbetsavtal speglar villkoren i Kammarkollegiets regelverk kring samarbete mellan Ramavtalsleverantör och Underleverantör. När samarbetsavtalet är på plats kan vi lämna in avropsvar med dig som underleverantör.

Följ instruktionen nedan om du är intresserad av att bli underleverantör och leverera på ramavtalet.

Taktimpris

Ramavtal

Onboardning underleverantör


Förberedelse

 1. Kontakta Eva Aronsson (070-698 09 53) alternativt Victoria Eberson (070-572 70 11) eller maila business@knowit.se för prekvalificering av er ansökan.
 2. Beställ ut ert registreringsbevis från Bolagsverket (Ej äldre än 3 månader)
 3. Ladda ner, läs och fyll i samarbetsavtalet
 4. Ladda ner och fyll i Self Assessement
  För att vi ska kunna uppfylla Kammarkollegiets krav på oss som ramavtalsleverantör 
  är det viktigt att våra partners är införstådda med, och agerar utifrån relevanta delar 
  i våra policies avseende kvalitet, hållbarhet och informationssäkerhet. 
  Därför vill vi att du fyller i Self-assessment-blanketten och bifogar tillsammans med övriga dokument.
   
  (Self-Assessment riktar sig till hög grad mot stora konsultbolag,varför vissa punkter kan upplevas svåra att gradera för få- och enmansbolag. 
  Vi önskar dock att den ändå fylls i efter bästa förmåga.
  Vi bedömer inte er kapacitet att leverera genom Knowit & Precio Fishbone enbart utifrån er Self-Assessment, den utgör dock ett stöd för oss i vårt kvalitetsarbete.)

 5. Ladda ner och fyll i blanketten Sanningsförsäkran-EU:s sanktioner mot Ryssland. (Kammarkollegiet kräver att vi som ramavtalsleverantör inte godkänner underleverantörer som har samröre med Ryssland. Genom att fylla i denna sanningsförsäkran och signera digitalt i Oneflow tillsammans med övriga dokument, garanterar ni att samröre ej finns)
 6. Läs igenom Knowit policies för Quality, Sustainability och Security & Data Protection
 7. Ladda ner och läs igenom Suppliers Code of Conduct

Skicka in ansökan

Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till business@knowit.se. Bifoga:

 1. Samarbetsavtal. Ange vilket/vilka ramavtalsområden du vill leverera inom.
 2. Registreringsbevis
 3. Self assessment
 4. Sanningsförsäkran-EU:s sanktioner mot Ryssland
   

Genom att skicka in ansökan om att bli underleverantör till Knowit, intygar jag att jag har läst och godkänt Knowits External Privacy Policy.

I mailet meddelar du vem som skall signera samarbetsavtalet. Vi behöver:

 • Namn
 • Roll
 • Mobilnummer
 • e-postadress

 

Vi behöver även namn, mailadress och telefonnummer till två kontaktpersoner hos er, samt mailadress till den funktionsbrevlåda som kommande förfrågningar skall skickas till.

Vi kommer att göra en kreditkontroll på ditt företag, där kreditvärdigheten ska överstiga 40 enligt CreditSafe:s skala.

Om vi godkänner kreditkontrollen, Self assessment och Sanningsförsäkran-EU:s sanktioner mot Ryssland skickar vi samarbetsavtal, sanningsförsäkran och Code of conduct från signeringstjänsten Oneflow till personen du angett för digital signering. När båda parter signerat avtalet, får båda som signerat en digital kopia.

Vi kommer därefter att bjuda in till on-boarding, där vi tillsammans går igenom det viktigaste av ramavtalets villkor och hur arbetet med förfrågningar och anbud går till. 

 

Här får vi en möjlighet att lära känna varandra och bygga upp ett fint samarbete med ömsesidig transparens och respekt.


Kontakt

Har du frågor om ramavtalet, avrop och partnerskap vänligen kontakta ramavtalsansvarig:

Eva Aronsson  
eva.aronsson@knowit.se
070-698 09 53

Eller

Victoria Eberson
victoria.eberson@knowit.se
070-572 70 11