Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Bli godkänd underleverantör

Knowit är transparenta mot sina underleverantörer, förmedlar snabbt ut avropsförfrågningarna för att skapa ett gott samarbete och tillsammans möta kundernas behov. Välj ramavtal och ansök!

ADDA IT-konsulttjänster 2021

ADDA:s ramavtal IT-konsulttjänster 2021 är mycket brett och omfattar alla vanliga kompetensområden IT-konsulttjänster i alla vanliga leveransvformer. Avropsberättigade är Kommuner, Kommunala bolag och Regioner. Ramavtalet ska tillgodose tillfälliga behov och behov över längre tid, resursuppdrag och projektuppdrag, enkla och komplexa tjänster, Operativa och strategiska tjänster.

Ansök

 

Kammarkollegiet - Informationsförsörjning

Detta ramavtal omfattar bland annat: programvara, publik molntjänst, privat molntjänst och konsulttjänster som stöd till e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Exempelvis e-tjänster, bibliotekssystem, diarium, dokumenthantering, e-arkiv, enkätverktyg, identitets- och åtkomsthantering, loggning, lärplattform för internutbildning, meddelandeväxel, projektverktyg, spridnings- och hämtningssystem, webbaserat kontaktcenter, workflow, ärendehantering, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation.

Ansök

 

Kammarkollegiet - Verksamhetens IT-behov

Kammarkolleigets ramavtal Verksamhetens IT-behov omfattar resurskonsulttjänster inom Verksamhetsutveckling, Krav, Användbarhet och Tillgänglighet.

Ansök

 

Kammarkollegiet - Säkerhet i IT och IT-projekt

Ramavtalet IT-konsulttjänsters delområde Säkerhet i IT och IT-projekt under Kammarkollegiet omfattar resurskonsulttjänster inom IT-säkerhet. Delområdet passar företag som levererar IT-säkerhetskonsulter, exempelvis IT-säkerhetsanalytiker, IT-säkerhetsstrateger, IT-säkerhetstekniker och expterter inom informationssäkerhet.

Ansök

 

Kammarkollegiet - IT-konsultlösningar

Kammarkollegiets ramavtal för IT-konsultlösningar omfattar konsulttjänster inom samtliga kompetensområden inom IT-konsulttjänster. Ramavtalet kan nyttjas vid avrop som omfattar minst två  konsulter med olika kompetenser, t.ex. när du behöver bemanna ett tvärfunktionellt team.

Ansök

 

Kammarkollegiet - Ledning av IT-projekt

Kammarkollegiets ramavtal för IT- konsulttjänster-Ledning av IT-projekt omfattar olika typer av konsulttjänster inom ledning och styrning med anknytning till IT.

Ansök