Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Bli godkänd underleverantör på Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning

Tillsammans blir vi starkare

Knowit har en välkomnande partnerstrategi. Tillsammans breddar vi vår leveransförmåga så att vi kan möta kundernas behov. Vi strävar efter att vara transparenta mot våra underleverantörer, att förmedla ut avropsförfrågningarna snabbt och att få ett gott och nära samarbete med vårt nätverk av fantastiska entreprenörer och makers. Vi är övertygade om att allt detta är en framgångsfaktor som gynnar både oss, våra underleverantörer och - framför allt - våra kunder!

För att få leverera på ramavtalet Informationsförsörjning krävs att ni blir godkänd underleverantör utifrån Kammarkollegiets krav. För att bli godkänd som underleverantör krävs därför en initial insats från er och ett godkännande av oss som ramavtalsleverantör.

Vår avtalspart för ramavtalet Programvaror och tjänster -  Informationsförsörjning är Knowit Connectivity AB.

Instruktionerna nedan leder fram till ett samarbetsavtal enligt back-to-back-princip. Detta samarbetsavtal speglar villkoren i Kammarkollegiets regelverk kring samarbete mellan Ramavtalsleverantör och Underleverantör. När samarbetsavtalet är på plats kan vi lämna in avropsvar med dig som underleverantör.

Följ instruktionen nedan om du är intresserad av att bli underleverantör och leverera på ramavtalet.


Förberedelse

 1. Beställ ut ert registreringsbevis från Bolagsverket (Ej äldre än 3 månader)
 2. Ladda ner, läs och fyll i samarbetsavtalet
 3. Ladda ner och fyll i blanketten Sanningsförsäkran-EU:s sanktioner mot Ryssland. (Kammarkollegiet kräver att vi som ramavtalsleverantör inte godkänner underleverantörer som har samröre med Ryssland. Genom att fylla i denna sanningsförsäkran och signera i GetAccept tillsammans med övriga dokument, garanterar ni att samröre ej finns)
 4. Öppna och läs igenom Knowits Kvalitets-/hållbarhets-/Informationssäkerhetspolicy 
 5. Ladda ner och läs igenom Knowits Code of Conduct.

 


Skicka in ansökan

Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till business@knowit.se. Bifoga:

 1. Ifyllt samarbetsavtal
 2. Registreringsbevis
 3. Sanningsförsäkran-EU:s sanktioner mot Ryssland

I mailet meddelar du om vem som skall signera samarbetsavtalet. Vi behöver:

 • Namn
 • Roll
 • Mobilnummer
 • e-postadress

 

Vi behöver även namn, mailadress och telefonnummer till två kontaktpersoner hos er, samt mailadress till den funktionsbrevlåda som kommande förfrågningar skall skickas till.

Vi kommer att göra en kreditkontroll på ditt företag, där kreditvärdigheten ska överstiga 40 enligt CreditSafe:s skala.

Om vi godkänner kreditkontrollen, skickar vi ifyllt samarbetsavtal, sanningsförsäkran och Code of conduct från signeringstjänsten GetAccept till personen du angett för digital signering. När båda parter signerat avtalet, får båda som signerat en digital kopia.

Vi kommer därefter att bjuda in till on-boarding, där vi tillsammans går igenom det viktigaste av ramavtalets villkor och hur arbetet med förfrågningar och anbud går till. 

Här får vi en möjlighet att lära känna varandra och bygga upp ett fint samarbete med ömsesidig transparens och respekt.


Kontakt

Har du frågor om ramavtalet, avrop och partnerskap vänligen kontakta ramavtalsansvarig:

Eva Aronsson  
eva.aronsson@knowit.se
070-698 09 53

Eller

Victoria Eberson
victoria.eberson@knowit.se
070-572 70 11