Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Kammarkollegiet - Programvaror och tjänster

Knowit är leverantör på Programvaror och tjänster-Informationsförsörjning. Ramavtalet omfattar programvaror, molntjänster och konsulttjänster, bemannar IT och IT-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel; från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling.

Kammarkollegiet - Informationsförsörjning

Detta ramavtal omfattar bland annat:

programvara, publik molntjänst, privat molntjänst och konsulttjänster som stöd till e-förvaltningsarbete och digitaliseringsarbete. Exempelvis e-tjänster, bibliotekssystem, diarium, dokumenthantering, e-arkiv, enkätverktyg, identitets- och åtkomsthantering, loggning, lärplattform för internutbildning, meddelandeväxel, projektverktyg, spridnings- och hämtningssystem, webbaserat kontaktcenter, workflow, ärendehantering, elektroniska underskrifter med e-legitimation och identifiering med e-legitimation.

Bli godkänd underleverantör på Kammarkollegiets ramavatal informationsförsörjning 

Kammarkollegiet, logotyp sigill