Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Bli godkänd underleverantör på ADDAs ramavtal IT-konsulttjänster 2021

Ansök idag och få tillgång till avropen.

Ramavtalets omfattning

Ramavtalet IT-konsulttjänster 2021 är ett stöd för kommuner och regioner i deras digitaliseringsresa. Ramavtalet ska tillgodose deras behov av operativa och strategiska tjänster, resurs- och projektuppdrag, tillfälliga behov, behov över lång tid, enkla och komplexa tjänster. 

Ramavtalet anger takpriser per kompetensområde och kompetensnivå samt geografiskt indelade anbudsområden. Observera att takpriserna skiljers sig något åt per anbudsområde. Högsta kompetensnivå (KN5) saknar takpris då priset sätt genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).  

Avropsberättigade parter (PDF)

Takprislista för Knowit AB 


Områden

Ramavtalet omfattar IT-konsulttjänster inom dessa kompetensområden:

 • Verksamhetsutveckling och strategi
 • Ledning och styrning
 • Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
 • Arkitektur
 • IT-, informations- och cybersäkerhet
 • Tillgänglighet och webb
 • Användarsupport/teknikstöd

 

Knowit är ramavtalsleverantör på dessa geografiska anbudsområden:

A: Norrbottens län och Västerbottens län

B: Jämtlands län och Västernorrlands län

C: Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebros, Västmanlands, Södermanlands län

E: Västra Götalands län och Hallands län

F: Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län

G: Skåne län, Blekinge län och Kronobergs län


Starkare tillsammans

Knowit välkomnar seriösa företag som underleverantörer. Följ instruktionen nedan om du är intresserad av att bli underleverantör, ta del av avrop och leverera på ramavtalet. 

Vår avtalspart för ramavtalet ADDA IT-konsulttjänster 2021 är Knowit AB. För att få leverera på detta ramavtal krävs att ni blir godkänd underleverantör utifrån ADDAs krav. Därför krävs en initial insats från er och ett godkännande av oss som ramavtalsleverantör.

Instruktionerna leder fram till ett samarbetsavtal enligt back-to-back-princip. Detta samarbetsavtal speglar villkoren i ramavtalets regelverk kring samarbete mellan Ramavtalsleverantör och Underleverantör. När samarbetsavtalet är på plats kan vi lämna in avropsvar med dig som underleverantör.


Förberedelse

 1. Kontakta Eva Aronsson, 070-698 09 53, eller maila business@knowit.se för prekvalificering av er ansökan.
 2. Beställ ut ert registreringsbevis från Bolagsverket (ej äldre än 3 månader)
 3. Ladda ner, läs och fyll i samarbetsavtalet (Signeras digitalt i ett senare skede)
 4. Ladda ner och läs igenom Knowits Code of Conduct.

Skicka in ansökan

Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till business@knowit.se. Bifoga:

 1. Ifyllt samarbetsavtal
 2. Registreringsbevis

Genom att skicka in ansökan om att bli underleverantör till Knowit, intygar jag att jag har läst och godkänt Knowits External Privacy Policy.

I mailet meddelar du om vem som skall signera samarbetsavtalet. Vi behöver:

 • Namn
 • Roll
 • Mobilnummer
 • e-postadress

 

Vi kommer att göra en kreditkontroll på ditt företag med CreditSafe:s skala.

Om vi godkänner kreditkontrollen, skickar vi ifyllt samarbetsavtal och Code of conduct från signeringstjänsten Oneflow till personen du angett för digital signering. När båda parter signerat avtalet, får båda som signerat en digital kopia.


Kontakt

Har du frågor om ramavtalet, avrop och partnerskap vänligen kontakta ramavtalsansvarig:

Sebastian Vidovic  
sebastian.vidovic@knowit.se
073-074 68 37