Man working with a laptop in a hammock

Vad är ett smart och mer hållbart samhälle?

Ökad urbanisering, åldrande befolkning och ökad konsumtion har haft inverkan på våra samhällen. Det har blivit ett ökat tryck på välfärden, infrastrukturen, energiförsörjningen och inte minst vår planet. Det smarta samhället är ett begrepp som beskriver hur ett smart och hållbart samhälle kan utnyttja digitalisering, ny teknik och smarta lösningar för att göra livet bättre för invånare, besökare och näringslivet för att nämna några målgrupper.

office from above

Vässa dina kunskaper med våra blogginlägg

Är du nyfiken på vad ett smart och hållbart samhälle är, eller kanske rent av varför det behövs? Allt det här och lite till får du svar på i våra blogginlägg där vi har samlat våra bästa insikter och råd inom ämnet. 

Lär av andra organisationer och projekt

Blir inspirerad av kommuner och organisationer som jobbar för att hela samhället ska bli smart. Ta del av deras berättelser här.

Woman holding a smartphone

Chatboten som guidar dig till Uppsalas smultronställen

Tillsammans med Destination Uppsala har en chatbot skapats för att inspirera och guida både medborgare och besökare till Uppsalas olika smultronställen. Ett sätt att skapa en mer levande stad och främja hållbar turism. 

laptop

En portal för alla myndighetstjänster

Vi har tagit fram en portal för alla myndighetstjänster i Finland, vilket innebär stora besparingar och en bättre helhets­syn för finska samhällsfunktioner. Att deklarera, rösta eller på andra sätt utöva sina rättigheter och skyldigheter blir enkelt och smidigt genom portalen. Man kommer även kunna koppla privata tjänster, som till exempel hälsa och elförbrukning.

Mariefred

Nykvarns kommun satsar på medarbetare och medborgare i sin digitalisering

Nykvarns kommun framtidssäkrar servicen till sina kommuninvånare och ökar den interna effektiviteteten i organisationen genom en ökad digitalisering. Genom att arbeta med ledarskap, strategier och arbetssätt har kommunen satt ett ramverk för att lyckas med sin digitala transformation och stakat ut sin väg mot att bygga ett smartare och mer hållbart samhälle.

glass on a window shelf

Framtidens hållbara energisystem – idag

Ett smart och hållbart samhälle kräver hållbara energilösningar. För att energisystemet ska klara av framtidens utmaningar om förnybar elproduktion och minskade utsläpp krävs förändringar i både fysisk och digital infrastruktur. 

Knowit har stöttat E.ON i ett unikt projekt där nya tekniska lösningar har utvecklats och testats - för att lägga grunden till framtidens elnät. 

A man and a woman doing high five

Ny digital agenda i Värmdö

Utvecklingen inom digitaliseringen går allt snabbare och ibland behövs det en tydlig riktning för att skapa samsyn och undvika dubbelarbete i stuprör. En digital agenda skapar förutsättningar för att arbeta mer strukturerat och möta medborgarnas eller kundernas behov. 

Samordning av öppna data i Västra Götaland

Att dela och tillgängliggöra data kan vara svårt, framförallt för mindre organisationer. Genom en regional samordning har samtliga kommunala och regionala verksamheter i Västra Götaland möjlighet till utbildning i öppna data och en teknisk plattform för att börja dela sin data. Syftet är dels att uppnå ökad transparens, effektivitet och kvalitet i verksamheterna, dels att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation i samhället.

bus

Lokaltrafik med förnybar energi

Tillsammans med bland andra Göteborgs stad utvecklar vi projektet ElectriCity – ett spännande samarbete där forskning och samhälle utvecklar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik.

ElectriCity är en arena för tester av nya produkter och tjänster inom kollektivtrafik och ska fungera som en inspirationskälla för framtida stadsutveckling. Nya busslinjen 55 kör med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus på ändstationerna och drivs med förnybar el.

smartphone

AR guidar till samhällsservice

Finlands offentliga sektor blir allt tillgängligare. Ett lika färskt som innovativt exempel är Service Locations, en app som guidar till all möjlig samhällsservice.

Här går det att få information om myndigheter, bibliotek, simhallar, förskolor och mycket mer. Appen visar var de olika tjänsterna finns och använder AR (augmented reality, det vill säga förstärkt verklighet) för att göra det enklare att hitta dessa. När användaren håller upp sin mobil så dyker en gatuvy upp, och närliggande tjänster visas i ett ovanpåliggande lager. Det är så att säga förstärkt verklighet, i verkligheten.

helsinki during winter

IoT styr upp vattenanvändningen i Helsingfors

Med hjälp av sensorer är det möjligt för Helsingforsregionens Miljötjänster, HRM, att säkerställa en hållbar vattenförsörjning och informera konsumenterna om vattnets kvalitet samt hur vattenanvändningen kan effektiviseras.

woman with earphones before setting off on run

Vårt erbjudande för ett smart samhälle

På Knowit har vi mångårig erfarenhet av att arbeta för att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Vi hjälper kunder inom flera områden. Från projektledning och ledarskap i den digitala transformation till IoT, digitala plattformar samt utveckling av nya digitala tjänster och lösningar för det smarta samhället.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Digital transformation
  • Öppna data och analys
  • Robotisering
  • Digital infrastruktur
  • It- och informationssäkerhet
  • Digitala plattformar och API-hantering
  • Digitala tjänster
Flower pots and seedlings

Så bidrar vi till en hållbar värld

Utvecklingen mot en uppkopplad värld kan sammanfattas med digitalisering och automatisering som ökar effektivisering och möjliggör innovation. Tekniken är central för oss och på Knowit har vi goda möjligheter att använda den för att skapa ett mer mänskligt och hållbart samhälle.

Kontakta oss
Fredrik Eriksson
Senior managementkonsult och specialist inom digital infrastruktur, öppna data och det smarta samhället
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen