illustration of a waving hand

Behöver du hjälp med att komma igång?

Har du frågor om öppna data, IoT eller utveckling av nya digitala tjänster i det smarta samhället? Ställ dina frågor till oss eller läs hur vi kan stötta dig i ditt arbete.

Man working with a laptop in a hammock

Vad är ett smart och mer hållbart samhälle?

Föreställ dig en stad som med hjälp av sensorer i parker och offentliga grönområden mäter fuktigheten i marken och talar om när gräsmattor behöver vattnas. På vintern används sensorer i vägarna för att beräkna risken för halka och informera trafikanter om väglaget. I samma stad förutser sensorer när och var containrar för avfall och återvinning behöver hämtas eller tömmas.

Det här är några exempel på smarta lösningar som finns runtom i Sverige för att minska klimatpåverkan och göra livet lite bättre för de som bor och verkar i samhället. Och det är precis vad begreppet ”ett smart och hållbart samhälle” handlar om. Att använda digitalisering och ny teknik för att underlätta vardagen och öka livskvalitén för människor – och samtidigt göra en stor insats för miljön och vår planet.

coffee shop interior

Få koll på det smarta samhället med våra inspelade webbinarier

Vill ta del av fler smarta lösningar för hållbara städer? Då ska du in och titta på våra inspelade webbinarier där våra experter Linus Annebäck, Carl Krigsman, Fredrik Eriksson, Johanna Grundberg, Oscar Spaak, Filip Dijak och Tomas Rimming delar med sig av sina kunskaper inom allt ifrån cybersäkerhet och juridik till öppna data, internet of things (IoT) och artificiell intelligens (AI).

Du kommer att lära dig om AI och hur det kan användas i din verksamhet. Om vilka möjligheter som finns med IoT och hur tekniken kan användas för att bygga smarta, hållbara städer. Du får också koll på de juridiska kraven kring informationsdelning. Och mycket mycket mer.

Lär av andra organisationer och projekt

Blir inspirerad av kommuner och organisationer som jobbar för att hela samhället ska bli smart. Ta del av deras berättelser här.

Öppna data för att utveckla besöksnäringen i Region Örebro

Med avstamp i Sveriges nya strategi för hållbar turism och växande besöksnäring har Region Örebro genomfört en nulägesanalys för att bättre förstå hur de kan dra nytta av öppna data och vilken data de ska göra tillgänglig i öppna plattformar för att främja besöksnäringen i regionen. Här kan du ta del av vilka datamängder som faktiskt efterfrågas av både offentliga och privata aktörer i Region Örebro, samt är viktiga utifrån ett besökarperspektiv.

Woman holding a smartphone

Chatboten som guidar dig till Uppsalas smultronställen

Tillsammans med Destination Uppsala har en chatbot skapats för att inspirera och guida både medborgare och besökare till Uppsalas olika smultronställen. Ett sätt att skapa en mer levande stad och främja hållbar turism. 

laptop

En portal för alla myndighetstjänster

Vi har tagit fram en portal för alla myndighetstjänster i Finland, vilket innebär stora besparingar och en bättre helhets­syn för finska samhällsfunktioner. Att deklarera, rösta eller på andra sätt utöva sina rättigheter och skyldigheter blir enkelt och smidigt genom portalen. Man kommer även kunna koppla privata tjänster, som till exempel hälsa och elförbrukning.

Mariefred

Nykvarns kommun satsar på medarbetare och medborgare i sin digitalisering

Nykvarns kommun framtidssäkrar servicen till sina kommuninvånare och ökar den interna effektiviteteten i organisationen genom en ökad digitalisering. Genom att arbeta med ledarskap, strategier och arbetssätt har kommunen satt ett ramverk för att lyckas med sin digitala transformation och stakat ut sin väg mot att bygga ett smartare och mer hållbart samhälle.

glass on a window shelf

Framtidens hållbara energisystem – idag

Ett smart och hållbart samhälle kräver hållbara energilösningar. För att energisystemet ska klara av framtidens utmaningar om förnybar elproduktion och minskade utsläpp krävs förändringar i både fysisk och digital infrastruktur. 

Knowit har stöttat E.ON i ett unikt projekt där nya tekniska lösningar har utvecklats och testats - för att lägga grunden till framtidens elnät. 

Samordning av öppna data i Västra Götaland

Att dela och tillgängliggöra data kan vara svårt, framförallt för mindre organisationer. Genom en regional samordning har samtliga kommunala och regionala verksamheter i Västra Götaland möjlighet till utbildning i öppna data och en teknisk plattform för att börja dela sin data. Syftet är dels att uppnå ökad transparens, effektivitet och kvalitet i verksamheterna, dels att skapa förutsättningar för tillväxt och innovation i samhället.

bus

Lokaltrafik med förnybar energi

Tillsammans med bland andra Göteborgs stad utvecklar vi projektet ElectriCity – ett spännande samarbete där forskning och samhälle utvecklar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik.

ElectriCity är en arena för tester av nya produkter och tjänster inom kollektivtrafik och ska fungera som en inspirationskälla för framtida stadsutveckling. Nya busslinjen 55 kör med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus på ändstationerna och drivs med förnybar el.

helsinki during winter

IoT styr upp vattenanvändningen i Helsingfors

Med hjälp av sensorer är det möjligt för Helsingforsregionens Miljötjänster, HRM, att säkerställa en hållbar vattenförsörjning och informera konsumenterna om vattnets kvalitet samt hur vattenanvändningen kan effektiviseras.

Öppna data om det svenska biståndet

Genom att använda öppna och delade data kan SIDA presentera samt visualisera till vem och för vilka ändamål svenska biståndsmedel gått till. Transparensen är en viktig del i det demokratiska samhället som bygger förtroenden för våra organisationer.

Flower pots and seedlings

Så bidrar vi till en hållbar värld

Utvecklingen mot en uppkopplad värld kan sammanfattas med digitalisering och automatisering som ökar effektivisering och möjliggör innovation. Tekniken är central för oss och på Knowit har vi goda möjligheter att använda den för att skapa ett mer mänskligt och hållbart samhälle.

Kontakta oss
Fredrik Eriksson
Senior managementkonsult och specialist inom digital infrastruktur, öppna data och det smarta samhället
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen