För oss handlar hållbarhet om att skapa ett långsiktigt värde genom att integrera miljömässiga, sociala och finansiella risker samt möjligheter i affärsstrategi och verksamhet. Att integrera hållbarhet bidrar till att skapa ett attraktivt och flexibelt företag som är rustat för ett föränderligt affärslandskap.

Vår vision – ett hållbart och mänskligt samhälle

Med utgångspunkt i vår vision om ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation kan vi vara en positiv kraft i frågor som rör både miljö och hållbarhet i ett bredare perspektiv.

Knowits policy reflekterar de tio principerna i FN:s Global Compact, vilket innebär att vi ska driva affärer på ett etiskt sätt med respekt för egna och andras medarbetare, samt minimera den negativa miljöpåverkan.

Utifrån principerna strävar vi efter att utveckla verksamheten i enlighet med god affärssed och ett korrekt agerande inom områden som mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vår Code of Conduct (pdf), jämställdhets- och mångfaldspolicy (pdf) samt miljöpolicy (pdf) är regelverk som styr och reflekterar vårt arbete inom hållbarhetsområdet.

Knowits senaste hållbarhetsrapport är integrerad i Knowits årsredovisning för 2020 på sidorna 25-37.

Knowit – Nasdaq ESG Transparency Partner

Det hållbarhetsarbete vi kontinuerligt jobbar med innebär att vi 2019 tilldelats certifieringen ESG Transparency Partner. En certifiering som utdelas till Nasdaq-noterade bolag som aktivt jobbar med hållbarhetsarbete.

Mer om certifieringen här

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Hållbarhetsansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen