I augusti 2019 lanserades 112-appen som snabbt fick över en miljon nedladdningar. Appen delar viktiga händelser i din närhet – och med en knapptryckning kan användare larma 112 i nödsituationer.

GPS-koordinaterna skickas automatiskt till larmcentralen som ser var du befinner dig och kan skicka hjälp direkt till din geografiska position.

En app som ökar svenskars trygghet och säkerhet 

Med appen vill SOS Alarm även sprida viktig information till allmänheten på ett snabbt och smidigt sätt. Det kan röra sig om en brand eller trafikolycka som skett i närheten eller krisinformation som VMA (viktigt meddelande till allmänheten). Informationen går ut som pushnotiser i 112-appen och målsättningen är att fler ska känna sig trygga och undvika direkt eller indirekt fara. Samhällsviktiga telefonnummer finns också samlade i appen. 

Med en agil designprocess där alla viktiga kompetenser involverades tidigt kom vi tillsammans med Knowit snabbt fram till ett koncept som kändes bra och bekräftades genom användartester. Resultatet är en app som användaren förhoppningsvis aldrig behöver använda, men som kan rädda liv när krisen verkligen är framme.

Niclas Cholodov, produktägare, SOS Alarm.

Lösningen resulterade i en säker, avskalad och användarvänlig app

Tillsammans med SOS Alarm-teamet genomfördes designarbete, workshops och konceptutveckling där SOS Alarms mål, vision och behovet tjänsten visualiserades. Under processen genomfördes användartester och intervjuer för att testa en prototyp för tjänsten där brister i design tidigt kunde identifieras och åtgärdas. 112-appen utvecklades som en tjänst med fristående appar, redaktörsgränsnitt och en back-end-lösning med integrationer mot SOS Alarms bakomliggande system. Apparna utvecklades i Kotlin och Swift, backend i Azure samtidigt som JAM-stack användes för redaktörsgränssnittet.

En viktig komponent för projektet var ett tätt och nära samarbete mellan Knowits agila utvecklingsteam och teamet hos SOS Alarm, vilket minskade ledtider och ökade transparens åt båda håll. Utvecklingen anpassades kontinuerligt för att möta de högt ställda kraven av SOS Alarm. Vid lansering av appen lämnade Knowits team sömlöst över till förvaltningsorganisationen som övertog vidareutveckling och förvaltning med dygnet runt support.

Appen slog alla uppsatta mål hos SOS Alarm 

Endast ett år efter lansering slog 112-appen alla uppsatta mål. 85 procent av användarna uppgav att appen bidrar till en ökad trygghet i vardagen. Samtidigt uppgav 96 procent att appen är förstahandsvalet när det kommer till att få information om viktiga händelser i sin närhet. 93 procent tycker att appen är enkel att använda.

Ladda ner 112-appen:

FN goal 3

Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 3: 112-appen bidrar till ökad trygghet när det är fara för liv och delar viktig information om allvarliga händelser till allmänheten. SOS Alarms 112-app är många personers förstahandsval när det kommer till att få information om viktiga händelser i sin närhet. Lösningen bidrar till God hälsa och välbefinnande där vi bidrar till att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för männsikor.

Kontakta oss
Staffan Nilsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen