För dig som är managementkonsult

Insight Consulting Program – utvecklingsprogram för juniora managementkonsulter

Årets deltagare i ICP

Utvecklingsprogram för juniora managementkonsulter

Insight Consulting Program 1 (ICP1) är ett kompetensutvecklingsprogram som erbjuds till anställda konsulter på Knowit Insight som nyligen examinerats från universitet, högskola eller motsvarande, eller är nyare i konsultrollen. Programmet finns i Stockholm, Linköping, Göteborg, Malmö och Oslo. Det ger dig som deltagare en innehållsrik verktygslåda inom managementkonsulting, du skapar dig ett stort nätverk runtom organisationen, samt en trygghet i att utföra leveranser. Du får helt enkelt en bra grund och start för det framtida konsultlivet.

Teori varvas med praktik

Utvecklingsprogrammet pågår under ett år med start på hösten. Vid sammanlagt cirka femton tillfällen träffas alla deltagare, och du får möjlighet att utvecklas i klassiska färdigheter inom managementkonsulting genom kurser i bland annat problemlösning, analys, samarbete och försäljning. Kurserna blandas med uppföljningssessioner och sociala tillställningar för att ge utrymme till reflektion och nätverkande. Vidare jobbar ni med att applicera det ni får lära er i konsultlivet.

Under året kommer du som deltagare parallellt ha kunduppdrag, och självklart får du stöttning hela vägen av dina kollegor.

– I och med att ICP syftar till att utveckla och stötta Knowit Insights nyutexaminerade, anställda managementkonsulter befinner sig flera av deltagarna i en liknande situation i sina karriärer. Programmet blir därför ett nätverk och en arena för oss där vi kan lära oss av varandras idéer och tidigare erfarenheter.

Mårten, tidigare deltagare i ICP1

Så här gör du för att delta

Är du nyutexaminerad från universitet eller högskola och nyanställd managementkonsult på Knowit Insight erbjuds du att inleda din konsultkarriär hos oss med det här utvecklingsprogrammet. Tillsammans med din närmsta chef kommer ni överens om när i tiden det skulle passa dig att delta i utbildningen.

Till toppen