Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Valberedning

Valberedningens uppgift är att vid bolagsstämman lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisorer, styrelse och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

Valberedningens sammansättning

Enligt gällande instruktion för valberedningen ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 30 september som önskar deltaga i valberedningsarbetet, samt styrelsens ordförande, som ska kalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgörs av:

  • Jonas Backman, utsedd av Protector Forsikring ASA 
  • Margareta Alestig, utsedd av JCE Group AB 
  • Teresa Enander, utsedd av Formica Capital AB 
  • Jon Risfelt, styrelseordförande i Knowit AB
     

Till ordförande i Valberedningen har utsetts Teresa Enander. Valberedningen representerar ca 30% av bolagets ägande.

Valberedningens uppgift

Valberedningens uppgift är att vid bolagsstämman lägga fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande. 

Arvoden

Arvoden ska ej utgå från Bolaget till valberedningens ledamöter. Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens arbete ska ersättas av Bolaget.

Aktieägare kan lämna förslag

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@knowit.se 


Valberedning i Knowit

Läs pressmeddelandet: Knowits valberedning inför årsstämma 2023 utseddVill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss!

Annika Billberg

Investor Relations

Christina Johansson

Head of Communications