Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRESSMEDDELANDE

Valberedning i Knowit AB

REGULATORISKA

Knowits Valberedning inför årsstämman 2024 utsedd.

Enligt valberedningsinstruktionen för Knowit AB ska valberedningen bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna som önskar delta i arbetet tillsammans med styrelsens ordförande.

Den nya Valberedningen utgörs av:

  • Jonas Backman, utsedd av Protector Forsikring ASA 
  • Margareta Alestig, utsedd av JCE Group AB 
  • Teresa Enander, utsedd av Formica Capital AB 
  • Jon Risfelt, styrelsens ordförande 
     

Till ordförande i Valberedningen har utsetts Teresa Enander. Valberedningen representerar ca 30% av bolagets ägande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta till ir@knowit.se.

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersons försorg, kl 14.00 den 17 oktober 2023.


För mer information, kontakta
Jon Risfelt, Styrelseordförande Knowit AB, +46 73 434 3332 eller jon@risfelt.se