Årliga klimatbokslut för våra klimatmässiga fotavtryck

Sedan 2018 gör vi klimatbokslut årligen för att förstå hur vårt klimatmässiga fotavtryck utvecklar sig och vilka åtgärder som krävs för att vi ska klara av att minst ha halverat våra CO2e utsläpp till 2030 jämfört med 2018 och för att vara helt fossilfria senast 2045. Redovisningen sker i enlighet med Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), en internationell redovisningsstandard för att beräkna och rapportera en verksamhets klimatpåverkan.

I klimatbokslutet ingår våra direkta utsläpp som resor till och från arbetet och i tjänsten samt indirekta utsläpp från inköp av el, kyla och värme till kontor, datorer, mobiltelefoner samt byggmaterial och kapitalvaror i samband med renovering av kontor samt transporter.

Vi mäter och redovisar även vår klimatpåverkan orsakad av den serverdrift vi köper in för vår egen verksamhet och för de kunder där vi har ett driftsåtagande. Baserat på klimatbokslut och genom aktiva åtgärder, medvetna val och klimatkompensation är vi nu ett klimatneutralt företag sedan 1 januari 2019.

Beräkningarna i vårt klimatbokslut är gjorda i enlighet med en standard för klimatneutralitet som heter PAS 2060.Vår klimatneutralitet är granskad och bekräftad av ZeroMission i enlighet med standarden.

 

Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

För oss är det viktigt att kombinera kundens behov och krav med vårt miljökunnande. Därför utbildar vi oss kontinuerligt i miljöfrågor. Delar av Knowit är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

 

GRI-index

Knowits hållbarhetsredovisning består av årsredovisning samt GRI-index. Vårt hållbarhetsarbete redovisas med hänvisning till Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen