girl wishing on a dandelion

Vision, strategi & hållbarhetsmål

Knowits övergripande hållbarhetsmål är att vi tillsammans med kunder och partners ska aktivt bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering.

man with smartphone

UN Global Compact & FN:s globala hållbarhetsmål

Vi är medlemmar i UN Global Compact (UNGC) och arbetar för att främja FN:s 17 mål för hållbar utveckling samt dess tio principer om hållbart företagande för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

boats in water

Vägen till ett fossilfritt Knowit

Här kan du se våra milstolpar på vägen från en klimatneutral verksamhet 2019 till ett fossilfritt Knowit till år 2045.

woman smiling at camera

Intressenter & väsentliga frågor

Knowits väsentlighetsanalys är grunden till hur hållbarhet integreras i bolagets strategi och rapportering. Den genomförs för att identifiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna och lyfter fram områden som vi ska fokusera på.

archipelago

GRI, klimatbokslut & miljöcertifieringar

Här hittar du vårt klimatbokslut i enlighet med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och miljöcertifikat enligt ISO 14001:2015. Vi redovisar med hänvisning till GRI:s riktlinjer.

Riktlinjer & policydokument

Knowits Code of Conduct, Supplier Code of Conduct, Jämställdhets- och mångfaldspolicy, Arbetsmiljöpolicy samt Miljöpolicy styr och beskriver vårt arbete inom hållbarhetsområdet. Du hittar våra riktlinjer och policydokument här.

open eye icon

Vi är makers of a sustainable future

Med hjälp av digitala lösningar möjliggör vi en hållbar samhällsutveckling tillsammans med kunder och partners. Vårt hållbarhetsarbete finns samlat i årsredovisningen. Här hittar du fördjupad information om hur vi arbetar för en frisk arbetsplats, ökad jämställdhet, mindre koldioxiutsläpp – och mycket mer. Du kan även kontakta oss med dina hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen