Pelare 4

Framtidens samhälle

Genom våra partnerskap och initiativ skapar vi samarbeten för att bidra till en hållbar utveckling och ökad jämlikhet.

Vad innebär framtidens samhälle?

Framtidens samhälle fokuserar på hur Knowit bidrar till hållbarhet bortom det egna företaget. Knowit redovisar sitt sociala engagemang, hur bolaget arbetar med att stötta lokala ideella organisationer och hur det tar ansvar i globala frågor. Detta betyder till exempel att vi stöttar politik, stödjer industriinitiativ för 1,5°C-ambitionen och ser till att organisationer som företaget tillhör inte motverkar företagets eget agerande. Det ingår också att hjälpa ledning och medarbetare att anta hållbara metoder och finansiera projekt utanför ett företags värdekedja som hjälper till att ta bort eller helt undvika utsläpp.

 

crowd in sunlight

Initiativ & partnerskap för att accelerera mot Agenda 2030

Digitalisering har kraften att transformera samhällen till det bättre. Detta är något som, av flera orsaker, underskattats i samhället. Därför behöver Knowit använda sitt nätverk och sin position inom sin sfär för att influera och accelerera agerandet i samhället i enlighet med Agenda 2030 för en hållbar utveckling och för att fullfölja Paris klimatavtal.

 

Våra samarbeten och initiativ:

Happy woman

Women in Tech

Mångfald och jämlikhet är kärnfrågor för oss på Knowit och vi vill bidra till att attrahera fler kvinnor till vår bransch och få dem att stanna kvar. Vårt partnerskap med Women in Tech (WiT) är en viktig del i det arbetet. Genom gemensamma ansträngningar kan vi fungera som förebilder, öka medvetenheten och förändra standarden i branschen och öka social hållbarhet. Det här är ett arbete som inte bara kan påverka våra arbetsplatser idag – utan det banar också väg för våra framtida generationer.

man sky diving

Innovation Zone

I Knowit finns ett samarbetsnav för innovation, Innovation Zone. Där kan kunder, partners, akademier och kollegor utforska nya teknologier och metoder med ambitionen att hitta nya lösningar som skapar värde och möjliggör en hållbar framtid. Startups som försöker lösa viktiga samhällsfrågor eller förverkliga en mer hållbar framtid, så kallade Impact startups, får särskilt stöd från Innovation Zone, där Knowits konsulter agerar mentorer, utvecklar och digitaliserar startupens affär pro-bono eller till ett rabatterat pris.

Ett exempel på ett sådant projekt är tillsammans med Water In Sight som digitaliserar insamlingen av vatten- och väderdata med enkla mobil- och tekniska lösningar. Det är en startup som är verksam i flera afrikanska länder och som behövde stöttning med expertis inom AWS och digital säkerhet.

– När Knowit stöttade vår tidiga startup resa på Water in Sight, fick vi snabbt tillgång till deras unika strategi, UX och AWS-expertis. Knowit-teamets engagemang och kunskap var det bästa vi kunde tänka oss då vi plötsligt stod inför en utmaning med vår innovation inom insamling av vatten och klimat data i låginkomstländer. Deras lösningar gjorde i sin tur att vår tjänst mot kund förbättrades. Därtill såg Knowit UX-potential med vår hemsida och skapade en roadmap som nu vägleder vår nya hemsida och kommunikation med omvärlden, säger Louise Croneborg – Jones, vd och grundare av Water In Sight.

children in a classroom

UNHCR

Knowit stödjer UNHCR och deras arbete för barn och familjer på flykt. Detta genom att gemensamt i koncernen samla in bidrag till UNHCR:s projekt ”Educate a child”, ett projekt som riktar sig till alla de barn och ungdomar som är på flykt och därmed inte har tillgång till utbildning. Genom initiativet ”Educate a child” ges 100 000-tals barn och ungdomar i 12 länder möjlighet att gå i skolan.

Diversity Charter Sweden

Knowit har skrivit under Diversity Charter Swedens mångfalds- och inkluderings stadga i syfte att ytterligare stärka och bredda jämställdhetsarbetet. Diversity Charter är ett europeiskt nätverk som skapats i syfte att utbyta erfarenheter inom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Fram till idag har drygt 15 000 företag och organisationer anslutit sig till nätverket. Diversity Charter Sweden startades av en grupp företag redan 2010 och har sedan dess bidragit till att sprida kunskap och dela erfarenheter om diskriminering.

Vad gör vi mer inom hållbarhet?

Vi arbetar aktivt för att bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering. Här kan du läsa vad vi gör och hur det går inom olika områden:

Hållbarhetsredovisning med hänvisning till GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative)

Vårt hållbarhetsarbete finns samlat i Knowits årsredovisning. Här hittar du fördjupad information om hur vi arbetar för en frisk arbetsplats, ökad jämställdhet, mindre koldioxiutsläpp – och mycket mer. Du kan även kontakta oss med dina hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen