Hållbarhet

Som ett ledande konsultbolag inom digitaliseringsbranschen, blir Knowits roll allt viktigare ur ett hållbarhetsperspektiv. Här kan du läsa hur vi bidrar till en hållbar och mänsklig framtid.

girl wishing on a dandelion

Vision, strategi & hållbarhetsmål

Knowits övergripande hållbarhetsmål är att vi tillsammans med kunder och partners ska aktivt bidra till FN:s agenda 2030 och samhällets utveckling, med en positiv miljö- och klimatpåverkan, samt en ökad inkludering.

Business playbook

Redovisning av vårt hållbarhetsarbete bygger på fyra pelare

Knowit har ett partnerskap med Exponential Roadmap Initiative. Deras 1,5°C Business Playbook är en konkret vägledning för bolag av alla storlekar som vill arbeta aktivt med att bidra till att nå 1,5-gradersmålet. Knowit använder inte bara playbookens fyra pelare för att redovisa bolagets negativa och positiva klimatpåverkan utan för att redovisa hela sitt hållbarhetsarbete.

Woman in blue dress riding a bike

Pelare 3 | Vägen till framtidens affär

Med vår expertis inom innovation och digitalisering kan vi hjälpa både kunder och samhället i stort att utveckla hållbara, smarta lösningar på samhällsutmaningar kopplade till exempelvis klimat, energi, miljö och cybersäkerhet.

open eye icon

Vi är makers of a sustainable future

Med hjälp av digitala lösningar möjliggör vi en hållbar samhällsutveckling tillsammans med kunder och partners. Vårt hållbarhetsarbete finns samlat i årsredovisningen. Här hittar du fördjupad information om hur vi arbetar för en frisk arbetsplats, ökad jämställdhet, mindre koldioxiutsläpp – och mycket mer. Du kan även kontakta oss med dina hållbarhetsfrågor. 

Vill du veta mer?
Joakim Pilborg
Head of Sustainability
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen