Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

Bli godkänd underleverantör på Kammarkollegiets ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

Tillsammans blir vi starkare

Knowit har en välkomnande partnerstrategi. Tillsammans breddar vi vår leveransförmåga så att vi kan möta kundernas behov. Vi strävar efter att vara transparenta mot våra underleverantörer, att förmedla ut avropsförfrågningarna snabbt och att få ett gott och nära samarbete med vårt nätverk av fantastiska entreprenörer och makers. Vi är övertygade om att allt detta är en framgångsfaktor som gynnar både oss, våra underleverantörer och - framför allt - våra kunder!

För att få leverera på ramavtalet IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra krävs att ni blir godkänd underleverantör utifrån Kammarkollegiets krav. För att bli godkänd som underleverantör krävs därför en initial insats från er och ett godkännande av oss som ramavtalsleverantör.

Vår avtalspart för ramavtalet IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra är Knowit AB.

Instruktionerna nedan leder fram till ett samarbetsavtal enligt back-to-back-princip. Detta samarbetsavtal speglar villkoren i Kammarkollegiets regelverk kring samarbete mellan Ramavtalsleverantör och Underleverantör. När samarbetsavtalet är på plats kan vi lämna in avropsvar med dig som underleverantör.

Följ instruktionen nedan om du är intresserad av att bli underleverantör och leverera på ramavtalet.


Förberedelse

  1. Kontakta Sebastian Vidovic, tfn 073-074 68 37, eller maila business@knowit.se för prekvalificering av er ansökan.
  2. Beställ ut ert registreringsbevis från Bolagsverket (Ej äldre än 3 månader)
  3. Ladda ner, läs och fyll i samarbetsavtalet
  4. Ladda ner och läs igenom Knowits Code of Conduct.

Skicka in ansökan

Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till business@knowit.se

Bifoga:

  1. Ifyllt samarbetsavtal
  2. Registreringsbevis

I mailet meddelar du om vem som skall signera samarbetsavtalet. Vi behöver:

  • Namn
  • Roll
  • Mobilnummer
  • e-postadress

 

Vi kommer att göra en kreditkontroll på ditt företag, där kreditvärdigheten ska överstiga 40 enligt CreditSafe:s skala.

Om vi godkänner kreditkontrollen, skickar vi ifyllt samarbetsavtal och Code of conduct från signeringstjänsten Oneflow till personen du angett för digital signering. När båda parter signerat avtalet, får båda som signerat en digital kopia.


Kontakt

Har du frågor om ramavtalet, avrop och partnerskap vänligen kontakta ramavtalsansvarig:

Sebastian Vidovic  
sebastian.vidovic@knowit.se
073-074 68 37