Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

HÅLLBARHETSTJÄNSTER

EU:s taxonomi och CSRD

Få stöttning med att förstå vad EU:s taxonomiförordning och rapporteringsdirektivet CSRD innebär för din verksamhet. Vi hjälper dig att reda ut vad förordningarna har för betydelse och hur du kan skapa effektiva och spårbara digitala processer för den datainsamling och rapporteringskrav som direktiven ställer.

Taxonomirapportering – vi hjälper dig hela vägen

Vi har länge arbetat med företag som redovisar enligt EU-taxonomin och har spetskompetens inom hållbarhet, EU-lagstiftning, datainsamling, rapportering och digitalisering av processer. Behöver du en partner som planerar, driver och implementerar digitala lösningar som både automatiserar och effektiviserar verksamheter – kontakta oss så hjälper vi dig!

Få stöttning inom bland annat: 

 • Mål, strategi och handlingsplan – vad innebär taxonomin för ditt företag? 
 • Gapanalys av nuvarande hållbarhetsarbete och det som behövs enligt taxonomin och förordningar eller direktiv, som exempelvis hållbarhetsdirektivet CSRD.
 • Screening av taxonomiaktiviteter (eligible and aligned) med hjälp av taxonomikompassen.
 • Datainsamling och utvärdering av digital plattform.
 • Stöd när du behöver ta fram KPI:erna Capex/Opex.
 • Implementation av digital plattform och integration med affärssystem samt anpassning av interna processer.

 

Vi hjälper dig bli redo att rapportera enligt CSRD

Ska du rapportera enligt CSRD, hjälper våra hållbarhetsstrateger, förändringsledare och jurister dig så att du möter riktlinjerna som ställer höga krav på processer, målsättning, datainsamling och spårbarhet i data. Sex viktiga punkter vi stöttar dig med: 

 1. Ge en grundläggande förståelse och förankring för din organisation och ledning om vad CSRD är och vad direktivet innebär för er.
 2. Sammanställa en gapanalys av nuvarande hållbarhetsarbete och vad som saknas inför CSRD.
 3. Förbereda dubbel väsentlighetsanalys.
 4. Se över process för att kartlägga förutsättningar för datainsamling samt utvärdera digitala stöd, såväl befintligt som nytt.
 5. Samla in data och implementera digitala stöd.
 6. Utarbeta plan och roadmap för integration av CSRD i företagets affärsstrategi, mål och verksamhet.

 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Signe Mörner

Erbjudandeansvarig

Relaterade erbjudanden

Lösningar för ett smart samhälleAutomatisera hållbarhetsredovisningen