Få full kundkännedom

Plattformen Dploy gör det möjligt att samla in personuppgifter och företagsinformation digitalt så att du kan kontrollera dina kunder på ett smidigt sätt i er befintliga infrastruktur eller i plattformen Dploy. Det gör det möjligt för dig att skapa processer för Kundkännedom (Know Your Customer, KYC) och säkerställa processer kring Penningtvätt (Anti Money Lundering, AML) så att det utförs i enlighet med nuvarande överensstämmelser.

Med hjälp av våra tjänster effektiviseras insamlingen av information och förenklar ansökningsprocessen för kunden, vilket ger en förbättrad kundupplevelse.

Exempel på insamlingsuppgifter

Insamling av personuppgifter

  • Befolkningsregistret: Vi samlar in information om alla personer som är registrerade i befolkningsregistret.
  • Politiskt exponerad person (PEP): Kontrollerar om personen är registrerad som en PEP (Politically Exposed Person)
  • Styrelseuppdrag: Inhämtar information från alla företag som en person har styrelseuppdrag i.

 

Insamling av företagsdata

  • Verksamhet: Beskrivning av vad företaget gör och om företaget har sekundära namn. Visar alla branscher där företaget har registrerat verksamhet
  • Koncernstruktur: Koncernstruktur som visar alla företag som är en del av en koncern och dess ägandeförhållanden.
  • Styrelse- och rollinformation: Information om företagets chefer som styrelse, VD och revisorer.
  • Företagssökning: Sök efter norska företag med företagsnamn, plats, bransch, försäljning och mer.
  • Företagsinformation: Grundläggande affärsinformation som adress, status och skatteinformation.
  • Signatur: Information om vem som har signaturrätt in ett företag.
  • Reell rättighetsinnehavare: Se vilka företag en person är en reell rättighetsinnehavare i.
Kontakta oss
Staffan Nilsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen