Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

PRODUKTER

Klara – det marknadsledande systemet för arkivredovisning

Klara arkivredovisning är ett lättanvänt system för att hantera både det analoga och digitala arkivet. Redovisning kan ske processorienterat eller enligt det allmänna arkivschemat.

Informationsstyrning med ett livscykelperspektiv på informationen behövs när informationen används i verksamhetssystem, migreras mellan IT-system, gallras, eller ställs av till e-arkiv i bevarandesyfte. Klara lagrar inte handlingar men håller koll på var handlingar och verksamhetsinformation för tillfället finns. Med olika metoder stärker klara evidens och kontext till handlingarna där dessa förvaras.

Kundens verksamhet, processer, dess handlingsslag och handlingstyper samt aktiviteter beskrivs i Klara, helt integrerat med arkivförteckningen.

Bilden visar i huvudsak Klarakonceptet.

Bilden visar i huvudsak Klarakonceptet.

Klara innefattar samtliga funktioner för att beskriva dokumenthanteringsplaner, bygga klassificeringsstrukturer, skapa arkivbeskrivning, förteckna arkiv och skapa utskrifter av bland annat etiketter och rapporter. Systemet är logiskt uppbyggt och följer givetvis riktlinjerna i Riksarkivet författningar, samtidigt som det är anpassningsbart efter kundernas behov.

Som användare har du möjlighet att kombinera arkivförteckningen med arkiv som är förtecknade enligt det allmänna arkivschemat med arkiv för processorienterad arkivredovisning, under samma arkivbildare.

I vårt koncept för effektiv e-arkivering spelar Klara en central roll för informationshanteringen hela vägen från datafångst till e-arkivet.

Klara kan köpas som tjänst (OnDemand) eller som licens (OnPrem) och levereras i följande moduler:

  • Klara Classic
  • Klara Professional
  • Klara Enterprise
  • Klara Integration
  • Klara Dialog
  • Klara Arkivsök
  • Klara W3D3-plugin

Mer information om Klaras moduler

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Claes Bengtsson

Ansvarig för Klara arkivredovisning