Vill du veta mer?
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Kundens verksamhet, processer, dess handlingsslag och handlingstyper samt aktiviteter beskrivs i Klara, helt integrerat med arkivförteckningen.

Klara innefattar samtliga funktioner för att beskriva dokumenthanteringsplaner, bygga klassificeringsstrukturer, skapa arkivbeskrivning, förteckna arkiv och skapa utskrifter av bland annat etiketter och rapporter. Systemet är logiskt uppbyggt och följer givetvis riktlinjerna i Riksarkivet författningar, samtidigt som det är anpassningsbart efter kundernas behov.

Som användare har du möjlighet att kombinera arkivförteckningen med arkiv som är förtecknade enligt det allmänna arkivschemat med arkiv för processorienterad arkivredovisning, under samma arkivbildare.

I vårt koncept för effektiv e-arkivering spelar Klara en central roll för informationshanteringen hela vägen från datafångst till e-arkivet.

Klara finns i ett antal olika moduler: Classic, Professional, Enterprise och Integration samt Webb. Vi erbjuder också Klara som tjänst.

Classic

Klara Classic innehåller all grundfunktionalitet som arkivarien behöver för att förteckna arkiv.

Professional

Klara Professional innehåller funktioner för verksamhetsbaserad och processorienterad arkivredovisning.

Enterprise/ Integration

För dig som vill använda Klara som informationsnav i verksamheten eller vill integrera Klara med verksamhetssystem.

Webb

Klara Webb gör det möjligt att presentera ert arkiv via ett webbgränssnitt.

Som tjänst

Vi kan erbjuda alla versioner av Klara som molntjänst.

Till toppen