Kontakta oss
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Kundens verksamhet, processer, dess handlingsslag och handlingstyper samt aktiviteter beskrivs i Klara, helt integrerat med arkivförteckningen.

Klara innefattar samtliga funktioner för att beskriva dokumenthanteringsplaner, bygga klassificeringsstrukturer, skapa arkivbeskrivning, förteckna arkiv och skapa utskrifter av bland annat etiketter och rapporter. Systemet är logiskt uppbyggt och följer givetvis riktlinjerna i Riksarkivet författningar, samtidigt som det är anpassningsbart efter kundernas behov.

Som användare har du möjlighet att kombinera arkivförteckningen med arkiv som är förtecknade enligt det allmänna arkivschemat med arkiv för processorienterad arkivredovisning, under samma arkivbildare.

I vårt koncept för effektiv e-arkivering spelar Klara en central roll för informationshanteringen hela vägen från datafångst till e-arkivet.

Klara finns i ett antal olika moduler: Classic, Professional, Enterprise och Integration samt Arkivsök. Vi erbjuder också Klara som tjänst.

Classic

Klara Classic innehåller all grundfunktionalitet som arkivarien behöver för att förteckna arkiv.

Professional

Klara Professional innehåller funktioner för verksamhetsbaserad och processorienterad arkivredovisning.

Enterprise/ Integration

För dig som vill använda Klara som informationsnav i verksamheten eller vill integrera Klara med verksamhetssystem.

Arkivsök

Klara Arkivsök gör det möjligt att presentera ert arkiv via ett webbgränssnitt.

Som tjänst

Vi kan erbjuda alla versioner av Klara som molntjänst.

Till toppen