Kontakta oss
Claes Bengtsson
Ansvarig för Klara arkivredovisning
Kontakta mig
Kontakta mig

Informationsstyrning med ett livscykelperspektiv på informationen behövs när informationen används i verksamhetssystem, migreras mellan IT-system, gallras, eller ställs av till e-arkiv i bevarandesyfte. Klara lagrar inte handlingar men håller koll på var handlingar och verksamhetsinformation för tillfället finns. Med olika metoder stärker klara evidens och kontext till handlingarna där dessa förvaras.

Kundens verksamhet, processer, dess handlingsslag och handlingstyper samt aktiviteter beskrivs i Klara, helt integrerat med arkivförteckningen.

Bilden visar i huvudsak Klarakonceptet.

Klara innefattar samtliga funktioner för att beskriva dokumenthanteringsplaner, bygga klassificeringsstrukturer, skapa arkivbeskrivning, förteckna arkiv och skapa utskrifter av bland annat etiketter och rapporter. Systemet är logiskt uppbyggt och följer givetvis riktlinjerna i Riksarkivet författningar, samtidigt som det är anpassningsbart efter kundernas behov.

Som användare har du möjlighet att kombinera arkivförteckningen med arkiv som är förtecknade enligt det allmänna arkivschemat med arkiv för processorienterad arkivredovisning, under samma arkivbildare.

I vårt koncept för effektiv e-arkivering spelar Klara en central roll för informationshanteringen hela vägen från datafångst till e-arkivet.

Klara kan köpas som tjänst (OnDemand) eller som licens (OnPrem) och levereras i följande moduler:
 

  • Klara Classic
  • Klara Professional
  • Klara Enterprise
  • Klara Integration
  • Klara Dialog
  • Klara Arkivsök
  • Klara W3D3-plugin

Klara Classic

Klara Classic innehåller all grundfunktionalitet som arkivarien behöver för att förteckna arkiv.

Klara Professional

Klara Professional innehåller funktioner för verksamhetsbaserad och processorienterad arkivredovisning.

Klara Enterprise/ Integration

För dig som vill använda Klara som informationsnav i verksamheten eller vill integrera Klara med verksamhetssystem.

Klara Dialog

Klara Dialog underlättar vardagen för alla medarbetare genom att spegla informationsinnehållet i ord och bild.

Klara Arkivsök

Klara Arkivsök gör det möjligt att presentera ert arkiv via ett webbgränssnitt.

Till toppen