People walking crossing street

Utvecklingen går mot fri rörlighet

Den utveckling som vi ser går från mobila applikationer och biljettlösa system till att vi kan röra oss helt fritt inom och mellan olika transportsystem. En verklighet där vi kan kombinera olika transportmedel som är fullt integrerade med varandra med en betalningspunkt. Som användare reser man till sin destination och betalar sedan baserat på den resväg man har valt. Allt anpassat till varje persons behov utifrån budget, tid och bekvämlighet.

truck drives over bridge

Nya affärsmodeller och tjänster växer fram

Genom möjligheten att integrera olika system och kombinera information på nya sätt kommer nytänkande affärsmodeller och tjänster att utvecklas. Resursoptimering, dvs att bättre använda befintlig outnyttjad kapacitet är ett område. Ett exempel kan vara att kompensera för tomt passagerarutrymme genom att fylla på med varor. Bättre trafikplanering är ett annat område. Genom mer information i realtid, t ex trafiksituation och väderleksförhållanden kan man öka proaktivitet och skapa flexibilitet i trafiken.

bridge high up inside building

Våra städer blir smartare

Vi tror att vi kan bidra till att göra våra städer smartare. Genom att hjälpa kommuner, företag och stat att samla in och förstå data kan investeringar göras där de behövs mest och gör störst nytta. Istället för att endast fokusera på infrastruktur och fordon i form av vägar, broar, bussar, tåg och tunnelbana, så kan investeringar fokuseras på behovet av individuell rörlighet.

Det öppnar upp för nya ekosystem som över tiden kan hjälpa till att ge större rörlighet med smidigare trafikflöden och ett mindre avtryck på miljön. Vilket ger oss hållbara städer med fokus på miljö och livskvalitet. Detta kommer att ge konkurrensfördelar till städer som ligger i framkant och öka deras förmåga att attrahera invånare och anställda.

Med Knowit som partner

Vi på Knowit bidrar med strategiskt, taktiskt och operativt kunnande och hjälper intressenter både från privat och offentlig sektor. Hur kan ditt företag eller organisations produkter och tjänster nyttjas och utvecklas för att vara en värdefull del i ekosystemet? 

Genom att introducera nya tjänster i systemet eller genom att öka värdet på varje enskild intressent ökar det totala värdet för alla parter i ekosystemet. Detta följer av de naturliga mekanismerna i ett värdenätverk, som utgör grunden för all gemensam konsumtion.

Kontakta oss
Jonas Svensson
Ansvarig för mobila ekosystem och mobilitet
Till toppen