Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

AUTONOMA FORDON

Teknik för självkörande bilar

INDUSTRI

Lek med tanken. Det är dags att gå hem och du beställer en bil till kontoret, kliver in och sjunker ner i en fåtölj. Väl framme kliver du ur och bilen kör iväg, inget garage behövs och du behöver inte tänka på att hitta en parkeringsplats.

""
""

Förarlösa bilar banar väg för framtiden

Med förarlösa bilar kan trafiken och städerna planeras på ett helt nytt och revolutionerande sätt, eftersom teknik är så oändligt mycket bättre på att köra bil än människor. Science fiction? Nej, antagligen inte. Debatten har gått ifrån att diskutera om vi kommer att ha självkörande bilar, till att dryfta när de kommer att vara en realitet.

Ett autonomt fordon styrs av ett automatiskt körsystem som inte behöver någon fysisk förare. De flesta biltillverkare arbetar just nu intensivt på projekt inom området, och även företag som Google och Apple är med i racet.

Vi är på väg mot en tid när självkörande fordon kommer att bli det nya normala.


Kristian Palm

Business Director, Knowit.


Bilar kommunicerar via trådlös teknik

Ett exempel på en viktig roll för oss är den som integrations- och mjukvaruutvecklingspartner i projektet SCOOP@F. Projektet är initierat av franska staten och EU i samarbete med biltillverkarna Renault och Peugeot. Under de kommande åren kommer ett stort antal nya bilar utrustas med ITS – Intelligent Transport System. ITS baseras på trådlös teknik som gör att bilar kan kommunicera med varandra via V2V (Vehicle to Vehicle) och med överordnade trafiksystem genom V2I (Vehicle to Infrastructure).

Systemen är viktiga pusselbitar i en värld med självkörande fordon, då de kan ta hänsyn till vad som händer runt omkring dem ute på vägarna och processa andra fordons riktningar, hastigheter och avsikter.

Till en början kommer V2X-systemen (Vehicle to everything) främst att användas vid så kallad Assistance Driving, ADAS, innan det byggs ut till full autonom körning. Det innebär att föraren kan få hjälp att till exempel bromsa innan hen själv hinner reagera på yttre faktorer, och därmed undviks kollisioner.

De tar in information om allt ifrån olyckor längre fram, halt väglag, parkerade bilar till hastigheter hos andra bilar och fotgängare samtidigt som informationen processas många gånger snabbare än hos en mänsklig förare.


Kristian Palm

Business Director, Knowit.


70 miljoner installationer av blueGO i fordons infotainmentsystem

Vi har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling och produkter för serietillverkade fordon. Inte minst genom mer än 70 miljoner installationer av applikationsramverket blueGO, vårt egna Bluetooth-programvara för avancerade infotainmentsystem i bilen.

Den typen av tjänster kommer att bli än mer aktuellt när föraren inte längre behöver ägna uppmärksamheten åt att köra bilen. Vi arbetar också med den nya egenutvecklade kommunikationsmjukvaruprodukten OsCar, som liksom SCOOP@F integreras i bilen för att möjliggöra kommunikation med andra bilar, infrastruktur och andra faktorer i fordonets omgivningar.

Fördelar med autonoma fordon

  • Förarlösa bilar behöver mindre gatuutrymme, och trafikljus och skyltar blir överflödiga när bilarna kommunicerar med varandra och ett inbyggt, överordnat regelverk.
  • När trafiken rullar effektivt utan köer och stopp kommer energiförbrukningen att sjunka drastiskt.
  • Asfaltsparkeringar kan bli bostäder och grönskande parker när parkering inte längre krävs nära resmålen.
  • Nio av tio olyckor orsakas av människor, så trafikolyckor undanröjs i stort sett.

Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Mål 13, bekämpa klimatförändringen. Lösningen bidrar till att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess konsekvenser.

SDG 13

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Kristian Palm

Business Director