Mognadsanalys, digital transformation & förändringsledning

Vi kan mäta din organisations mognad inom öppna data, IoT och det smarta samhället. Mognadsanalysen ger en förståelse för vilka förutsättningar ni har i organisationen, hur långt ni har kommit och framför allt vad ni bör fokusera på. Är det en strategi som behövs, är det en insats för organisationskulturen och ledarskapet eller är det den digitala infrastrukturen?

Våra managementkonsulter hjälper till längs med hela resan. Från stöttning i vision-, strategi-, och målnedbrytningsarbetet för det smarta samhället till att driva organisations- och teknikrelaterade program. Vi kan också stärka förändringledningsförmågan genom coaching och ledarskapsutveckling samt genomföra hållbarhetsanalyser och nyttohemtagning vid innovationsinitiativ.

Öppna data och analys

Med vana av att samordna öppna data på både lokal, regional och nationell nivå, genomför vi förstudier för att klargöra förutsättningar för att tillgängliggöra öppna data. Vi kan även etablera en organisation med processer för ett datadrivet arbetssätt genom att strukturera masterdata samt bygga upp ett datavaruhus 

Är du och dina kollegor sugna på att lära er mer om öppna data? Vi har utildningar inom området som vänder sig till dig på lednings- och verksamhetsnivå. 

Robotisering

Vill du effektivt kartlägga verksamhetsprocesser och identifiera potentialen för robotiserad processautomation (RPA)? Vi har erfarenhet av detta och kan dessutom införa både chatbotar och artificiell intelligens (AI) för att stärka kunddialogen. 

Digital infrastruktur

Behöver du hjälp med upphandling och införande av smart infrastruktur som Internet of Things (IoT) in i din organisation? Genom förstudier etablerar vi tillsammans nuläge och mognadsnivå och tar vi fram åtgärdsplaner på kort, medel och lång sikt. 

IT- & informationssäkerhet

Som en av Nordens största leverantörer inom cybersäkerhet kan vi implementera såväl ledande ramverk som modeller för ert kontinuerliga arbete med cybersäkerhet. Ta fram en strategi för att utvärdera, optimera och rapportera era säkerhetsrisker samt ordna utbildningar inom cybersäkerhet för att bygga upp kompetensen hos styrelser. Läs mer om våra tjänster inom cybersäkerhet.

Digitala plattformar och API-hantering

Vi hjälper till med upphandling och införande av tekniska plattformar för informationsdelning och sensorhantering. Med erfarenhet av förvaltningsledning i flera olika modeller kan vi stötta med både system- och API-utveckling.

Digitala tjänster

Med specialister i gränslinjen mellan teknik och kommunikation, utvecklar vi digitala tjänster och gränssnitt för både externa och interna webbplatser samt appar. Vi kan hjälpa er att stärka kundupplevelsen i det digitala mötet genom att ta fram målbilden för er kundresa. Läs mer om detta här.

green skyskraper buidling with pants on the facade

Bli inspirerad och håll dig uppdaterad inom det smarta samhället

Ta en titt i vår guide där vi delar med oss av tips och goda råd till ett smart och hållbart samhälle.

Kontakta oss
Fredrik Eriksson
Senior managementkonsult och specialist inom digital infrastruktur, öppna data och det smarta samhället
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen