Digital transformation & förändringsledning

Vi hjälper er med att utvärdera er organisations digitala mognad och stöttar i vision-, strategi-, och målnedbrytningsarbetet för det smarta samhället. Vi har erfarenhet av att driva organisations- och teknikrelaterade program och kan hjälpa er stärka er förändringledningsförmåga genom bland annat coaching samt ledarskapsutveckling. Vi hjälper även till med att genomföra hållbarhetsanalyser och nyttohemtagning vid innovationsinitiativ. 

Öppna data och analys

Vi hjälper till att genomföra förstudier för att klargöra förutsättningar för att tillgängliggöra öppna data och har vana av att samordna öppna data på både lokal, regional och nationell nivå. Vi erbjuder utbildningsinsatser för att stärka kompetensen om öppna data på både lednings- och verksamhetsnivå. Vi hjälper till med att etablera en organisation och processer för ett datadrivet arbetssätt genom att strukturera masterdata samt bygga upp ett datavaruhus. 

Robotisering

Vi hjälper till att kartlägga era verksamhetsprocesser och identifiera potentialen för robotiserad processautomation (RPA). Vi har erfarenhet av att införa och träna chatbotar samt artificiell intelligens (AI) för att stärka kunddialogen 

Digital infrastruktur

Vi hjälper er med upphandling och införande av smart infrastruktur som Internet of Things (IoT) in i er organisation. Genom förstudier för att etablera nuläge och mognadsnivå tar vi fram åtgärdsplaner på kort, medel och lång sikt. 

IT- & informationssäkerhet

Vi hjälper till med att implementera ledande ramverk och modeller för ert kontinuerliga arbete med cybersäkerhet. Vi hjälper er med strategi för att utvärdera, optimera och rapportera era säkerhetsrisker. Vi anordnar utbildningar för att bygga upp kompetensen och förtroende hos styrelsen för cybersäkerhet. 

Digitala plattformar och API-hantering

Vi hjälper till med upphandling och införande av tekniska plattformar för informationsdelning och sensorhantering. Vi har erfarenhet av förvaltningsledning i flera olika modeller och kan hjälpa er med både system- och API-utveckling.

Digitala tjänster

Vi hjälper er att stärka kundupplevelsen i det digitala mötet genom att ta fram målbilden för er kundresa. Vi utvecklar digitala tjänster och gränssnitt för både externa och interna webbplatser samt appar. 

Mognadsanalyser

Vi hjälper er med att utvärdera er organisations mognad inom öppna data, IoT och det smarta samhället. Mognadsanalysen ger en förståelse för vilka förutsättningar man har i organisationen, hur långt man har kommit och framförallt vad man ska fokusera på. Är det en strategi som behövs, är det en insats för organisationskulturen och ledarskapet eller är det den digitala infrastrukturen. Vi hjälper till längs med hela resan.

green skyskraper buidling with pants on the facade

Bli inspirerad och håll dig uppdaterad inom det smarta samhället

Ta en titt i vår guide där vi delar med oss av tips och goda råd till ett smart och hållbart samhälle.

Kontakta oss
Fredrik Eriksson
Senior managementkonsult och specialist inom digital infrastruktur, öppna data och det smarta samhället
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen