roller coaster upside down

Växla upp verksamheten

En organisationsutveckling, förändring eller affärsutveckling kan vara knepig att genomföra. Särskilt i det nya komplexa arbetslivet som präglas av snabba förändringar, ledarskap på distans och organisatoriska utmaningar som dyker upp i alla dess former. Bolla ledarskaps- och organisationsfrågor med våra managementkonsulter och organisationspsykologer. Vi har erfarenheter och specialister inom dessa områden:

Organisationsdesign

Med en analys som beskriver ditt företag utifrån var ni är i dag, vart ni är på väg och vad som krävs för att komma dit blir det lättare för dig att navigera i vardagen. Vi kan hjälpa dig med analysen och utifrån den strukturerar och implementerar vi tillsammans en flexibel, snabbrörlig organisation som är bättre riggad att möta nuvarande och framtida utmaningar.

Ni blir både agila och tvärfunktionella där det är lämpligt, får tillgång till rätt kunskap snabbt samt uppmuntrar en kultur där man tar initiativ, vågar att prova nytt och tar kalkylerade risker. Samtidigt hjälper vi dig att även se andra sidan av myntet, det vill säga var ni ska effektivisera, harmonisera processer och säkra stordriftsfördelar – ofta med intelligenta automationslösningar. Det är inte varken eller utan snarare både och.

Man on subway plattform

Förändringsledning

Försöker du att orientera dig i en ombytlig omvärld för att bemöta nya kundkrav, ny teknik eller globalisering? Bedriver du förändringsarbete i din organisation, men upplever att den önskade effekten av förändringen uteblir? Oavsett var du befinner dig på din förändringsresa kan vi hjälpa dig att säkerställa att rätt drivkrafter finns på plats i din organisation:

 1. Ett enhetligt management-team som agerar rollmodeller i förändringen.
 2. Skapa förutsättningar och sätta rätt förväntningar i ett tidigt skede.
 3. Sätta fokus på kulturella aspekter, beteendeförändring och psykologisk trygghet.
 4. Identifiera och involvera nyckelmottagare.
 5. Ett effektivt förändringsledarskap som gynnar lärande och samverkan.
 6. Involvering av ambassadörer för att skapa innovation och engagemang.
 7. Uppmuntra medarbetarna till att utöva personligt ledarskap för att möjliggöra agilitet och ökad flexibilitet.

Vi tar gärna rollen som förändringsledare, där vår expertis inom förändringsledning i kombination med din organisationsspecifika kunskap säkerställer en lyckad förändringsresa.

Ledarskap

Snabba och ständiga förändringar i omvärlden ställer nya krav på ledare. Att sätta strategiska prioriteringar, kunna ställa om och diskutera läget som det är, våga fatta och genomföra beslut, ta ansvar och få samverkan att fungera är viktiga egenskaper att ha som chef.

Har du vad som krävs eller behöver du lite hjälp på traven för att leda i förändring? Med våra managementkonsulter och organisationspsykologer får du en extra boost av inspiration och flera konkreta verktyg som stärker ditt ledarskap och ökar medarbetarengagemanget.

Genomförandekraft

Hur kan du som ledare öka effektiviteten i dina förändringsarbeten utan att det leder till stressade medarbetare? Vad kan du göra för att ta bort silos från din organisation och få samarbeten att fungera bättre? Vi stöttar dig som chef och ledare inom fyra nyckelområden som gör att du fokuserar kraften och åstadkommer mer i ditt förändringsarbete:

 1. Välja strategi med tydligt uppsatta mål för att lyckas med förändringen och uppnå önskad utveckling.
 2. Skapa psykologisk trygghet i gruppen genom effektivt ledningsarbete och ansvarighet.
 3. Främja ett engagerat ledarskap och tillitsbaserad styrning där fokus ligger på kärnverksamheten och kunder.
 4. Få till gränsöverskridande samarbeten genom bra relationer och bra kommunikation som bygger på ömsesidig respekt, kunskapsdelning och lösningsorienterade arbetssätt.

Genomförandekraft innefattar ledningsgruppsutveckling med fokus på strategiska prioriteringar, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling, förändringsledning, ledarcoaching och assessments.

Kontakta oss
Ingrid Kling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen