trees

Datainsamling

I första hand utgår vi från den ekonomiska infrastruktur din verksamhet har idag (t.ex. kontoplan, affärs- eller inköpssystem) och samlar in så mycket data vi kan där. Vi kan också vara din oberoende rådgivare i val av system för att hantera hållbarhetsdata. Vi hjälper till med implementering om det behövs och med vår kunskap om de nya regelverken, sätter vi upp processer och rapporteringsstruktur som klarar kommande års växande krav på ett effektivt sätt.

green peas

Analysera och visualisera ditt klimatdata

Vi kan analysera och visualisera din verksamhets klimat- och miljöpåverkan, till exempel: 

  • Hållbarhetsrapporten 
  • Siffror till marknadsföring 
  • Klimatdata i Scope 1, 2 & 3 
  • Science Based Target 

 
Vi kan även sammanställa klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol. För dig som driver ett tillverkande företag kan vi även hjälpa dig med att beräkna miljöpåverkan under produktens hela livscykel, det vill säga en livscykelanalys (LCA). 

bees

Simulering av hållbarhetsinitiativ

Behöver du en konkret färdplan för att nå era interna hållbarhetsmål? Med automatisk datainsamling, analys och visualisering får du underlag för beslutssimulering som tar din business controlling till en ny nivå. Genom att simulera hållbarhetsinitiativ innan beslut tas, i olika framtidsscenarier, kan du prioritera rätt, minimera risker och ta den mest kostnadseffektiva vägen till hållbarhetsmålen. 

Vill du identifiera de hållbarhetsfrågor som är viktigast för verksamheten och era intressenter? Vi kan hjälpa dig att genomföra en väsentlighetsanalys relaterad till olika intressenter för att effektivisera och prioritera ditt arbete. Eftersom vi jobbar datadrivet kommer du att kunna följa upp framstegen både på detaljnivå och aggregerad nivå. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om hållbarhet.

I nyhetsbrevet delar vi kunskap om exempelvis CSRD, EU:s taxonomi, datadriven hållbarhet, klimatberäkningar och mycket mer.

Bolla dina redovisningsfrågor med våra hållbarhetsstrateger, analytiker och utvecklare

Har du frågor om datainsamling, rapporteringskrav eller digitala verktyg som underlättar hållbarhetsredovisningen? Ställ dina frågor till oss. 

Vill du veta mer? Kontakta oss
Signe Mörner
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen