Minska kostnader & korta ledtider

blueGO är designat för att minska risken, reducera utvecklingskostnader och korta ledtider för att få ut produkter på marknaden – 80 procent av applikationsutvecklingsarbetet är redan gjort.

Vad stödjer ramverket?

Ramverket stöder sofistikerad handsfree-telefoni i bilen, inklusive avancerad telefonbokssynkronisering, ljudströmning från Bluetooth-aktiverad mediaspelare samt nätverk för internetuppkoppling. Förutom interoperabilitetstester erbjuder Knowits lösning kompatibilitet med alla vanliga mobiltelefoner och mediaspelare på marknaden.

blueGO erbjuder ett väldefinierat API mot kundens applikation som minskar komplexiteten i Bluetooth-tekniken, samtidigt som det underlättar interaktionen och samexistensen mellan olika Bluetooth-profiler.

Ramverket integrerar gränssnitten med operativsystem och hårdvara och hanterar merparten av de enklare frågor och problem kring design som kan uppstå.

Applikationsprogrammerare och systemdesigners behöver därmed inte vara experter på alla aspekter av Bluetooth.

Minska insatser kring underhåll & utveckling

Med blueGO minskar insatserna kring utveckling och underhåll av Bluetooth-applikationer drastiskt. Ett genomsnittligt blueGO-funktionsanrop genererar 10 eller fler underliggande anrop till Bluetooth-gränssnittet. Det innebär att en stor del av kundens applikationskod kan elimineras och att många av de traditionella svårigheterna och riskerna för designfel minimeras. Sammantaget leder det till drastiskt sänkta initiala utvecklingskostnader liksom minskade kostnader för underhåll och produktutveckling.

blueGO är designad för och testas ständigt med avseende på interoperabilitet med olika enheter, ett resultat av de interoperabilitetstester som också erbjuds kunderna. blueGO eliminerar merparten av de problem och kundklagomål som produktleverantörer upplever. Utformningen av blueGO gör tjänsten oberoende när det gäller kundernas val av RTOS, MCU och BT-chip. blueGO-integration finns tillgänglig för olika RTOS, inklusive QNX, VxWorks, liksom för Linux (Open Embedded, Mobiln, Wind River Linux) och Android.

blueGO – så fungerar det

blueGO är designat för att minska risken, reducera utvecklingskostnader och korta ledtider för att få ut produkter på marknaden – 80 procent av applikationsutvecklingsarbetet är redan gjort. blueGO togs ursprungligen fram för telematiklösningar i fordon. Gränssnittet återfinns i både volymmodeller såväl som i premiumbilar hos flera olika biltillverkare. Idag används gränssnittet också inom flera olika industrisegment, liksom i telefoner och medicintekniska produkter.

Mjukvaran är oberoende av kundernas val av RTOS-, MCU- och BT-chip, och blueGO-portar finns tillgängliga för olika RTOS-enheter inklusive QNX, VxWorks liksom för Linux (Open Embedded, Mobiln, Wind River Linux) och Android.

Fördelar med blueGO

  • Kortare ledtider för att nå marknaden – applikationsutveckling (med fokus på användarupplevelse) kan starta omgående med ett väl definierat API
  • Minskade kostnader – låg initial investering jämfört med nydesign, utveckling, testning, felsökning, omdesign, omtestning etc. av ett helt applikationsramverk
  • Lägre risk – vanliga misstag undviks och många års erfarenheter kan återanvändas
  • Kompatibelt – kontinuerliga anpassningar i form av underhållsreleaser ingår för att hantera interoperabilitet
  • Enkelt – all hantering av gränssnittet mot OpenSynergy Blue SDK är "intern" (det vill säga inte synligt för applikationen)
  • Pålitligt – baserat på marknadsledande stack och profiler från OpenSynergy
  • Används även av kunder med andra operativsystem, främst inom fordonsindustrin
  • Uppdateringar av interoperabilitet ingår – baserat på interoperabilitetstester på plattformsnivå
  • Framtidssäkrat –vi följer standardens utveckling genom att aktivt delta i intressegrupper för Bluetooth® och kontinuerligt ta fram nya profiler när specifikationer släpps. Utvecklingsplanen anpassas efter OpenSynergy.
Kontakta oss
Kristian Palm
Business Director
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen