En komplett tjänst för digital underskrift

Det går undan i den digitala säkerhetsvärlden, och därför är det klokt att välja en standardiserad tjänst för hur dokument ska signeras. När e-underskrifter skapas med SignPort blir hanteringen enklare både för myndigheten och för användaren eftersom e-underskrifterna är oberoende av vilken teknik e-legitimationen bygger på.

Underskriftstjänsten har en tydlig och enkel api-koppling för e-tjänster och möjliggör digitala underskrifter på såväl XML-dokument som PDF-dokument. Tjänsten finns i drift med koppling till Knowits Legitimeringstjänst samt till alla övriga legitimeringstjänster som följer DIGG:s tekniska ramverk. Informationen om det som skrivs under lämnar aldrig kundens domän, oavsett om det är en intern eller extern användare som signerar.

Fördelar med SignPort:

  • Standardiserad – baserad på EU-standard och därmed är det enkelt att koppla på nya tjänster eller utveckla befintliga.
  • Heltäckande – Både för intern och extern dokumenthantering.
  • Enhetlig – alla dokument signeras på samma sätt oavsett legitimeringstjänst, och ger samma typ av underskrifter.
  • Tydlig – fysisk visning av elektronisk signatur på dokumentet.
  • Användarvänlig – erbjuder en enkel och linjär process för användaren där upplevelsen av det digitala flödet i tjänsten aldrig bryts.
  • Hög integritet – informationen om det som skrivs under lämnar aldrig kundens domän.
  • Framtidssäkrad – genererar signerade dokument som kan valideras, skickas och arkiveras för lång tid framåt.
  • Tjänsteoberoende – fungerar oavsett typ av gällande legitimeringsfunktion som finns i grunden, både nationella och internationella, tack vare standardisering.
  • Leverantörsoberoende – kunden bibehåller tjänsterna och dokumenten som självbärande filer.

Godkänd av DIGG & Kammarkollegiet

Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) har tagit fram en standard för digital underskrift särskilt för svensk offentlig förvaltning. Knowit har baserat SignPort på DIGG:s tekniska ramverk för underskriftstjänster och tjänsten har genomgått praktiska prover och är godkänd av DIGG och Kammarkollegiet. SignPort har varit i produktion sedan 2016 och används bland annat av flera stora svenska myndigheter. SignPort kan avropas på Kammarkollegiets Ramavtal Programvaror och Tjänster, Informationsförsörjning. 

Dra nytta av Knowits erfarenhet & kunskap

Knowit är måna om att kundens underskriftsfunktion ska utgöra en framtidssäker leverans. Vi är därför engagerade i den gemensamma utvecklingen av det tekniska ramverket och uppdaterar underskriftstjänsten fortlöpande. Med Knowit som leverantör kan du dra nytta av vår långa erfarenhet och kompetens inom nationell eID och Identity Access Management (IAM). I mer än 20 år har vi stöttat våra kunder och kontinuerligt tillfört ny best practice, teknik och nya affärsmodeller.

Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion!

Kontakta oss
Mikael Monié
Affärsansvarig Secure Solutions
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen