Governance Platform

Önskar du dig ett enkelt och flexibelt sätt att arbeta med krav och kravefterlevnad i din organisation? Vill du kunna få en lättöverskådlig och ständigt uppdaterad bild över organisationens kravefterlevnad inom ett eller flera områden (till exempel informationssäkerhet, miljö etecetera)? Letar du efter ett effektivare och roligare sätt att arbeta med kravefterlevnad?

Lösningen heter Governance Platform.

Portallösningens funktionalitet

Governance Platform är en portallösning som bland annat erbjuder följande funktionalitet:

  • En flexibel plattform för att förvalta kravkataloger och föra ut dessa krav till organisationen – kallat "deklarationer".
  • Personal kan återkoppla med ett enkelt musklick – för varje enskilt krav – om de klarar kraven eller inte.
  • Funktionalitet för personal att utvärdera risker, utföra riskanalyser, rapportera åtgärder. Detta ger organisationen en mekanism för att enkelt genomföra riskanalyser på ett enhetligt sätt.
  • Säkerhetschef, kvalitetschef med flera kan med ett musklick få ut kompletta rapporter över verksamhetens kravuppfyllnad, vilka risker som identifierats, vilka åtgärder som valts, med mera.


Lösningen är till 100% generell och kräver inga "moduler" för att klara olika regelverk eller funktioner.

Fokus: enkelt & lättillgängligt

  • Det ska vara enkelt för respondenter att arbeta med kravefterlevnad, samt att göra risk- och åtgärdsanalyser.
  • Det ska också vara enkelt att administrera lösningen, skapa nya kravkataloger, checklistor eller användare.
  • Det ska vara enkelt att undersöka verksamhetens efterlevnad mot specifika krav eller hur specifika risker bedömts – i hela organisationen.


Det ska också vara enkelt att beställa denna tjänst. Governance Platform har inga konstiga licensregler, det finns inga "moduler" som måste köpas till för att få tillgång till efterfrågad funktionalitet. Kostnaden är förutsägbar. Lösningens utveckling avgörs i samråd med dess användare.

Kontakta oss
Mikael Monié
Administration
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen