Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

SALA SJUKHUS

Tyst vårdmiljö och säkra larmkedjor på Sala sjukhus

OFFENTLIG SEKTOR

Sala sjukhus växer och utvecklar vården i Region Västmanland – något som ställer höga krav på infrastruktur och teknik. Knowit har levererat en förstudie av nuläget och fick i kravanalysen föreslå lösningar som moderniserar sjukhuset och ger hälso- och sjukvårdspersonal ökad mobilitet.

Nytt akutlarm för effektivare och säkrare vård

I uppdraget ingick det att hitta passande akutlarm och patientkallelsesystem som både effektiviserar arbetet och minskar stress hos personal samt ger patienter en ökad trygghet och säkerhet.

Till exempel ska patient kunna larma från ett behandlingsrum för att tillkalla personal och personal ska kunna larma varandra vid akuta situationer eller ett akutteam vid hjärtstillestånd. 

""
""

Fyra lösningar för en modern, stressfri sjukhusmiljö

Lösningarna innefattar en högre grad av modernisering samt digitalisering med koncept som:

1. Tysta larm som innebär att en tyst signal och vibration skickas till personalens telefon. På så vis slipper man pip och blinkningar från utrustningar i sjukhuskorridoren.

2. Eskaleringskedjor som innebär att signalen går vidare till nästa person om inte första personen kan ta larmet. Det bidrar till säkra larmkedjor och en ökad kvalitetssäkring av vården.

 3. Användning av applikationer i mobila enheter som innebär att personal ska kunna använda surfplattor och smartphones för att ta emot larm och rikta larm till specifika arbetsgrupper och enheter.

4. Uppkoppling till en central miljö där alla larm och kallelser loggas så att man kan undersöka händelser i efterhand, utföra statistik samt bygga ut systemet vid behov.

Knowit har stöttat i inköp av en central miljö så att sjukhuset kan implementera den larm- och kallelselösning som passar dem bäst. Vi tar även fram arbetssätt och säkerställer leverans av utrustning.

Eftersom sjukhuset i Sala byggdes enligt principen "flexibelt byggande" kan den snabbt anpassas till nya arbetssätt, utrustning och teknik. Genom uppdraget har detta även kompletterats med flexibla larm och kallelselösningarna som kan skapa mobila arbetssätt, riktade larm och tysta vårdgolv.


Maria Wäppling, Senior managementkonsult och specialist inom e-hälsa

Knowit


Så kan lösningarna bidra till Agenda 2030

Bidrag till mål 3: Lösningarna kan bidra till god hälsa och välbefinnande genom att säkra larmkedjor och tyst vårdmiljö har möjlighet att bidra till ökad trygghet och säkerhet hos patienter och bättre arbetsmiljö för personal.

SDG 3

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Bertil Nordlund

Business Manager