Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

SOLLENTUNA KOMMUN

Sollentuna kommun tar klivet mot en modernare digital framtid

OFFENTLIG SEKTOR

Sollentuna kommun vill satsa på en effektivare och säkrare framtid för sina invånare. I nära samarbete med kommunen har vi tagit fram en tydlig plan och hjälpt dem i sin förberedelse för att ansluta till tjänsten Säker digital kommunikation (SDK).

Behov av säker och effektiv digital kommunikation

I Sollentuna kommun bor cirka 76 000 människor. Kommunens vision är att bli Sveriges mest attraktiva kommun där alla ska känna sig trygga. En del i det arbetet är att kommunen satsar på att ansluta till tjänsten Säker digital kommunikation (SDK).

Kommunen behövde få en överblick av det förberedande arbete som var nödvändigt för att ansluta till SDK samt en tydlig väg framåt i arbetet. De var även intresserade av expertis för utvärdering av digitala tjänster, såsom säkra videomöten och säkra meddelanden. Kommunen önskade en detaljerad analys av sina förutsättningar, behov och tekniska lösningar samt ville få en uppfattning om leverantörerna på marknaden.


Förstudie och analys lade grunden för en framgångsrik implementering av SDK

Genom en noggrann förstudie och djupgående analys av kommunens behov och tekniska förutsättningar identifierades de bästa möjligheterna för en framgångsrik implementering av SDK. En utvärdering av digitala tjänster, såsom säkra videomöten och säkra meddelanden genomfördes också. 

Våra SDK-experter bistod i att förklara och förankra SDK i kommunledningen och i relevanta verksamheter. Därefter arbetade vi nära kommunen och genomförde intervjuer med olika delar av organisationen för att säkerställa att alla aspekter beaktades. Leverantörer bjöds in för att presentera sina lösningar och ett pilotprojekt tillsammans med Polismyndigheten initierades.

”Med stöd av Knowit kunde vi smidigt få fart på vår SDK-resa. Utöver att de ställde upp med riktigt kompetenta konsulter så var det en fördel att de var så kunniga inom hela SDK-området. På så sätt kunde vårt arbete förenklas betydligt.”


Joakim Uddling, Digital strateg och förändringsledare, Sollentuna Kommun


Sollentuna kommun står nu rustade för en säkrare och mer effektiv framtid

Knowit levererade en omfattande nulägesanalys samt en tydlig och väl förankrad plan för implementering av SDK. Våra konsulter gav också rekommendationer för fortsatt samarbete med leverantörer och andra kommuner. Genom detta projekt har Sollentuna kommun rustat sig för en mer effektiv och säker digital framtid där invånarnas behov är i fokus. Anslutningen innebär säkrare hantering av personuppgifter och känslig information, vilka både gynnar samhället i stort och bidrar till förbättringar i kommunens sociala hållbarhet.


Så bidrar lösningen till Agenda 2030

Bidrag till mål 11: Säker digital kommunikation är en tjänst som bidrar till säkrare hantering av känslig information i samhället. Genom att ansluta till tjänsten kan aktörer kommunicera säkert med varandra på sätt som bidrar till ett säkrare samhälle. Idag skickas en stor mängd post och bud inom offentlig sektor. Genom att ansluta till SDK minskas även transporterna och användningen av postmaterial.


Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar jag dig.

Maria Wäppling

Erbjudandeansvarig