Hoppa till huvudinnehåll
Till startsidan på Knowit

CASE

STORA ENSO

Skräddarsydd lösning för klimatrapportering till Stora Enso

INDUSTRI

Stora Enso är ett av de första företagen som implementerar den nya lösningen för hållbarhetsrapportering, Microsoft Sustainability Manager, med start i divisionen Packaging Solutions. Lösningen möjliggör spårning, analys och förbättring av divisionens klimatinitiativ i enlighet med Stora Ensos koncernstrategi.

UTMANING

Lösning för klimatrapportering till en organisation som är mogen inom hållbarhet

Företaget Stora Enso, som arbetar med förnybara material, har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete och håller varje del av företaget ansvarigt för sina handlingar. Divisionen för Packaging Solutions såg ett behov av en lösning som stödjer mätning, rapportering och möjliggör effektfulla beslut nu och i framtiden. Detta för att de ska kunna leva upp till de ambitiösa mål som Stora Enso-koncernen har satt.

Divisionen hade de nödvändiga dataplattformarna och en strategisk inriktning för hållbarhetsrapportering, vilket gjorde Microsoft Sustainability Manager (MSM) till ett lämpligt val. Implementeringen krävde en partner som var kunnig inom digitalisering och teknik samt hade expertis inom hållbarhetsområdet. Knowit besitter kompetens inom alla dessa områden och fick därför förtroendet att leda implementeringen.

Målet för implementeringen var att automatisera insamlings- och rapporteringsprocessen, effektivisera processen för hantering av koldioxidutsläpp och tillhandahålla realtidsdata samt specifik funktionalitet i syfte att underlätta genomförande av hållbara åtgärder. 


LÖSNING

Microsoft Sustainability Manager implementerades i en gemensam insats

I projektets första fas implementerades Microsoft Sustainability Manager för två av Stora Ensos produktionsenheter inom Packaging Solutions. Att börja smått var en bra strategi för att få lösningen att fungera optimalt innan den skalas upp till fler produktionsenheter i framtiden.

Implementeringen genomfördes i nära samarbete mellan kundens experter på utsläpp och datalager, Knowits data- och hållbarhetsexperter samt med stöd från Microsoft.

Knowit tillförde extra värde för kunden genom att effektivt hantera vardagliga utmaningar och processer genom att introducera DevOps-arbetssättet för kunden samt ytterligare stärka kundens kunskaper inom hållbarhet. 

Kombinationen av djup kunskap inom klimatrapportering och Microsoft-lösningar gjorde Knowit till den perfekta partnern för oss. Eftersom vi själva är ett företag med god insikt i ämnet, hade vi höga krav på lösningen, och Knowit hjälpte oss att nå nästa nivå. Knowit var en mycket aktiv, problemlösande partner, och implementeringen gick exceptionellt smidigt. Nu är vi förberedda för framtiden, med fokus på åtgärder snarare än rapportering.


Malin Johansson, Hållbarhetschef, Klimat och LCA

Stora Enso.


RESULTAT

En skräddarsydd lösning för specifika behov bortom rapporteringskrav

Knowit tillförde värde genom att anpassa MSM-lösningen till Stora Ensos behov, vilket säkerställde att implementeringen blev effektiv och fokuserad, vilket sparade tid och medförde att budgeten hölls. Knowit automatiserade även rapporteringen, vilket möjliggjorde för Stora Enso att koncentrera sig på klimatåtgärder med stor påverkan snarare än manuell rapportering.

Det sömlösa samarbetet mellan Stora Enso och Knowit, förstärkt genom kontinuerlig kommunikation med Microsoft, möjliggjorde en perfekt anpassning av den nya lösningen för Stora Enso Packaging Solutions. Teamarbetet säkerställde full förståelse för projektet hos alla parter och tydlig översikt över resultaten. 

Hållbarhetsrapportering ska aldrig handla om enbart rapportering – det handlar om att minska utsläpp och att vara väl förtrogen med sina data för att fatta välgrundade beslut. Detta är precis vad som kan uppnås med tvärfunktionellt samarbete, djupgående hållbarhetskunskap och rätt verktyg, såsom MSM. 

""

Stora Enso Packaging Solutions är kända för höga standarder och stora ambitioner när det gäller hållbarhet, där vi vill vara den främsta förpackningspartnern för varumärken med höga klimatambitioner. Investeringen i MSM kommer att säkerställa att vi kan leverera en kvalitetsprodukt med lägre fossila utsläpp i framtiden och säkrar vår plats på marknaden.


Anna Bergquist, SVP BU Central & Northern Europe

Stora Enso.

Om Stora Enso

Stora Enso utvecklar och producerar lösningar baserade på trä och biomassa för en mängd olika industrier och tillämpningar världen över. Företaget är en ledande aktör inom bioekonomin och hjälper sina kunder att möta efterfrågan på förnybara och miljövänliga produkter. Ansvar för naturen och de samhällen där de verkar är grundläggande i deras approach i varje aspekt. 

Vi hjälpte kunden med:

  • Dataplattformar
  • Microsoft Sustainability Manager
  • ESG-rapportering 

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Slå en signal eller skicka ett meddelande så kontaktar vi dig.

Signe Mörner

Erbjudandeansvarig

Hållbarhetstjänster