Bakgrund

Openaid drivs av Sida, som är Sveriges biståndsmyndighet. 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska utvecklingssamarbetet. Det innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben.

Openaid.se är webbplatsen som visualiserar och presenterar öppna data om det svenska biståndet. Här finns data som visar när, till vem och för vilket ändamål svenskt biståndsmedel betalats ut, samt vad det har gett för resultat.

Uppdraget

Uppdraget var att ta fram en helt ny användarupplevelse, interaktionsdesign, informationsstruktur och grafisk design för nya Openaid.se tillsammans med Knowit som har ansvarat för utvecklingen.

Inom uppdraget har vi även arbetat ut effektmål och KPI-ramverk för att lägga grunden för ett datadrivet arbetssätt framåt.

Insikter

Openaid.se vänder sig till allmänheten i Sverige, men har också mer specialiserade användargrupper. Allmänheten är en bred målgrupp som inte har ett naturligt incitament att undersöka biståndsdata och Sveriges biståndsarbete. 

De mer specialiserade målgrupperna inkluderar till exempel journalister, forskare, universitetsstuderande, utvecklare och biståndsvärlden. En del av dem är kunniga men inte alla. 

Lösning

Med de breda målgruppsomfånget tog vi fram konceptet ”Utforska Sveriges bistånd i stort och smått”. Konceptet lade grunden för lösningen, ett digitalt labb för att utforska det svenska biståndet. 

På Openaid samlas all data om Sveriges bistånd och insatser från 1998 och framåt. 

Resultatet

Den sista september 2020 lanserades en första version av nya Openaid.se. Det är en total omgörning av webbplatsen, från teknisk plattform till användarupplevelse

med ett nytt visuellt uttryck som är tillgängligt, modernt och anpassat för den primära målgruppen allmänhet i första hand.

Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Resultat

Den sista september 2020 lanserades en första version av nya Openaid.se. Det är en total omgörning av webbplatsen, från teknisk plattform till användarupplevelse med ett nytt visuellt uttryck som är tillgängligt, modernt och anpassat för den primära målgruppen allmänhet i första hand.

– Utvecklingen av Openaid var mycket tidskritisk och ställde stora krav på samarbete och kommunikation. Vi på Sida sätter stort värde på samarbetet med Knowit, som ledde till en lyckad lansering av nya openaid.se

Siri Rembe, Sida.

Till toppen